Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 6

Skapad 2017-04-06 15:36 i Tunabergsskolan Uppsala
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att ta hand om jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har lett till att många olika livsmiljöer skapats. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.
Grundskola 6 Geografi
I detta område kommer vi att arbeta med varför jorden är en perfekt plats för liv. Du kommer att lära dig om Europas länder, klimat, natur, naturresurser och befolkning. Vi kommer även att öva att använda kartor och andra geografiska källor.

Innehåll

Pedagogisk Planering Geografi

Årskurs 6 VT 2017 v.16-22

Syfte

Genom undervisningen kommer eleverna att få möjlighet att utveckla sina förmågor att:

 • Ha kunskaper om naturens processer och människans påverkan på livsmiljöer
 • Analysera samspelet mellan människa samhälle och natur
 • Använda geografiska begrepp
 • Undersöka omvärlden och använda kartor, andra geografiska källor, metoder och tekniker
 • Resonera kring olika levnadsvillkor

Central innehåll (från lgr. 11)

 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europa befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, vilka orsaker som ligger bakom detta.

Konkretisering av målen

Eleverna skall kunna

 • Europeiska länder, huvudstäder, öar, vatten och berg. (Seterra)
 • Befolkningsfördelningen i världen, orsaker och konsekvenser till denna fördelning
 • Jordens klimatzoner och naturtyper
 • Tektoniska plattor, jordbävningar och vulkaner

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av:

 • Lärarledda genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Film (Geografens testamente)
 • Datorsimuleringar (Seterra)

Du kommer att visa dina kunskaper genom att:

 

 • Skriftligt prov, europeiska länder och huvudstäder (v. 20)
 • Aktiv deltagande i lektionsarbetet
 • Skriftlig uppgift, befolkningsfördelning i Europa och ojämlika levnadsvillkor (v.21)

 

 

Matriser

Ge
Bedömning i geografi.

E
C
A
Livsmiljöer
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Livsmilöer
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Geografiska begrepp
 • Ge  4-6
Du kan använda geografiska ord och begrepp på ett ganska bra sätt när vi samtalar om geografi.
Du kan använda geografiska ord och begrepp på ett bra sätt när vi samtalar om geografi.
Du kan använda geografiska ord och begrepp på ett mycket bra sätt när vi samtalar om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: