Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap/teknik och matematik

Skapad 2017-04-06 15:54 i Höjdens förskola Färgelanda
Tema: Den magiska resan i sagansvärld med Barbapapa
Förskola
Naturvetenskap/teknik och matematik

Innehåll

Mål från styrdokument

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

En av pedagogerna har genomfört en utbildning i utomhuspedagogik, detta vill pedagogerna föra vidare till barnen och utveckla så det blir en naturlig del i verksamheten.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

 Utveckling pågår när varje barn utifrån ålder:

 • Visar intresse av att vistas i naturen.
 • Vill vara med och utforska och upptäcka vad som sker i naturen.
 • Är nyfikna och ställer frågor och berättar för varandra/pedagoger om djur/natur.
 • Ramsräknandet och pekräknandet kommer spontant
 

 

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

 • Naturruta (följa årstidsväxlingarna)
 • Utedag 
 • Fånga upp barnens naturliga intresse och nyfikenhet för djur och natur.
 • Experiment. tex så gräsfrö samt plantera olika kärnor.
 • Lek och rörelse.
 • Leker/pratar/utforskar vi ständigt matematik i barnets vardag. Vi räknar på olika vis t.ex. 1-2-3, första, andra, tredje, övar prepositioner som över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner mm. Övar problemlösningar i vardagen, t.ex. om jag inte når mössan på min hylla - hur gör jag då?
  Detta sker bland annat genom sång, rim, ramsor och talspråk.
 • Matteburken
 • Litteratur, läsa barnböcker om vår/sommar samt faktaböcker
 

 

Litteratur/forskningsanknytning

Inlärning genom de fyra sinnena ger en mer ihållande kunskapsinhämtning B. Brugge (Friluftslivets pedagogik)

Man lär sig bättre om man har roligt. Varvar man inomhusmiljö med att vara utomhus sätter sig kunskaperna bättre enligt Anders Szczepanski (Utomhuspedagogik som kunskapskälla 2007)

Barnens delaktighet genom hela processen

 • Tankekarta (jag kan/jag vet, jag vill lära mig, jag tror och jag har lärt mig)
 • Samling: vad kommer vi att göra/vad vill vi göra i veckan?
 • Samtal om vad som händer i naturen vid bla årstidsväxlingarna

 

Vårdnadshavares delaktighet

 • Dagliga samtal
 • Information till föräldrar via anslagstavla och unikum.
 • Pedagogisk dokumentation
 • Utvecklingssamtal och samrådsgrupp

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 • Intresserade och medforskande pedagoger.
 • Använda och ta tillvara på vårt utomhusmaterial så som litteratur, luppar, förstoringsglas, triangakök mm.

Utvärdering.

V. 24 den 16 juni-17

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: