👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2017-04-06 17:38 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
I åk 2 och 3 kommer du att få lära dig mer om judendom, kristendom och islam, t ex religionernas symboler, högtider och viktiga berättelser.

Innehåll

1. Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

2. Kursplanemål

Syfte - Religion

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

 

 3. Konkretiserade mål

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • samtala om elevnära livsfrågor, t ex kamratskap, gott och ont. 
 • berätta om kristendomens roll i skolan och i Östervåla förr i tiden. Vi jämför det med hur det är idag. 
 • berätta om religioner och platser för religionsutövning i Östervåla och i Uppland. 
 • berätta om högtider, symboler och viktiga berättelser från kristendomen, islam och judendomen.

 

4. Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • samtala om elevnära livsfrågor.
 • berätta om kristendomens roll i skolan och i Östervåla förr i tiden.
 • berätta om religioner och platser för religionsutövning i Östervåla och i Uppland.
 • berätta om högtider, symboler och viktiga berättelser från kristendom, islam och judendomen.

 5. Undervisning

Vi kommer att diskutera i små grupper och i halvklass, göra arbetsblad och rita bilder, se på filmer, läsa i SO-boken och berättelser från Bibeln. Arbetsbladen och teckningarna kommer vi att sätta in i skrivhäftet för religion. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3