Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 7

Skapad 2017-04-06 21:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Garntekniker, eget arbete
Grundskola 7 Slöjd
Vi kommer att jobba med stickning eller virkning och sömnad. Vi har genomgångar om olika tekniker och material. Efter avslutat arbete skall en utvärdering skrivas. Efter påsklovet kommer vi att jobba vidare med det egna arbetet.

Innehåll

Syfte

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig.
Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer.
Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.
Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Eleven
 • kan presentera idéer för slöjdarbetet
 • visar kreativitet (skapar, löser problem)
 • planerar arbeten, väljer material, arbetsmetoder och verktyg
 • genomför arbeten
 • följer instruktioner (muntliga, skriftliga)
 • kan påverka sitt resultat under arbetets gång
 • tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar ansvar
 • utvärderar sina abetsinsatser och färdiga resultatet

Arbetssätt

Olika insperationskällor ligger till grund för att eleven ska kunna komma med förslag till på arbeten. Eleven uppmuntras till att visa kreativitet. Teoretiskt arbete blandas med praktiskt arbete. I planeringen övar eleven på att skissa, rita, måla och tänka igenom arbetet. Eleven får kännedom om material och deras egenskaper och får lära sig sköta maskiner, redskap och verktyg. Eleven tränar på att använda tidigare inlärda tekniker och prova nya. Får träning på att ta både muntliga och skriftliga instruktioner. Utvärdering sker under arbetets gång och när slöjdprodukten är klar. Eleven beskriver sin arbetsgång och reflekterar over vad som blivit bra och vad som behöver utvecklas.

Bedömning

Samtliga delar i slöjdprocessen ska bedömas (idé, övervägande, genomförande och utvärdering).

Vi bedömer din förmåga att:

 • skapa och genomföra idéer - (estetiska förmågan)
 • hur  du kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar       
 • din initiativförmågan ( t ex hur eleven använder tiden).
 • hur du väljer och använder verktyg, metoder och material, 
 • om produkten har bra funktion.
 • hur du motivera dina val 
 • hur du gör färg- och formval 
 • hur du löser problem som uppstår under arbetets gång 
 • hur självständigt du arbetar.
 • hur du gör omdömen om arbetsprocessen och 
 • hur du använder slöjdspecifika begrepp
 • hur du utvärdera ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: