Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och rörelse

Skapad 2017-04-07 06:50 i Gula husets förskola Bollnäs
Lek och rörelse
Förskola
En gång i veckan går vi till gymnastiksalen med de äldsta barnen och har varierande planerade aktiviteter.

Innehåll

Mål: är att barnen ska tycka det är lustfyllt att röra på sig. Träna upp grovmotoriken, rumsuppfattningen, turtagningen, lära sig " gamla lekar" , lyssna, kroppsuppfattningen , få känna samhörighet med jämnåriga och förberedelse till skolan. 

Syfte: är förberedelse till skolan. Man måste få röra sig för att kanna sitta still. Barnen ska få känna att det är roligt att röra på sig, därav att vi gör varierande aktiviteter som passar alla. 

Genomförande: Vi börjar alltid med massage, barnen masserar varandra ( de som vill) . Sen gör vi någon form av uppvärmning, sen en planerad aktivitet som hinderbana, bollar, ärtpåsar, lekar, musikstopp, rytmikband, ärtpåsar, stationer och fallskärm. Om det finns is jan, feb brukar vi även erbjuda skridskor, längdskidor och pulkåkning. Vi har samma aktivitet två gånger i rad. Går med de äldsta barnen från båda avdelningarna så de får känna gruppsamhörighet och stora. 

Vi går en gång i veckan september t.om maj. Ingen aktivitet när skolan har lov. 

Dokumentation under lär processen: Vi synliggör våra aktiviter genom att knäppa kort och/eller skriver ner vad vi har gjort. Det gör pedagogerna som håller i lek/rörelsen efter varje gång.

Ansvar: Det har pedagogerna som går iväg med barnen till lek/rörelsen 

Utvärdering: Pedagogerna frågar barnen efter varje " lektion" när vi samlas i basketringen vad de tyckte om aktiviteterna. Efter ett tag in på  terminen kan det komma önskemål från barngruppen. Vi ser även vad gruppen gillar/behöver och utefter det planerar vi vidare. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: