Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering arabiska VT 17 V16-22

Skapad 2017-04-07 07:22 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med högläsning, genom att läsa högt och skriva olika typer av texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala och lyssna

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att kunna läsa olika texter med flyt.
 • Att kunna skriva och sammanfatta olika typer av texter.
 • Att kunna uttrycka sig muntligt samt att kunna lyssna på andra.
 • Att kunna göra muntliga presentationer och muntliga berättelse för elever.
 • Att kunna återberätta en text som du har läst.
 • Att kunna lyssna och följa instruktioner. 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi ska arbeta med skönlitterära böcker.
 • Samtala i grupper och återberätta.
 • Vi kommer att skriva och sammanfatta olika typer av texter. 
 • Vi läser högt  i grupper och går igenom ordkunskap.
 • Vi ska arbeta med olika texter och berättelse både gemensamt och individuellt.

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Du visar att du kan läst några olika skönlitterära texter .
 • Du visar att du kan återberätta och sammanfatta en text.
 • Du visar att du kan komma med sina återkopplingar på en text som vi har gått igenom.
 • Du visar att du kan skriva olika typer av texter.
 • Du visar att du kan redovissa eget arbete/grupparbete inför klassen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: