Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn föds inte med fördomar

Skapad 2017-04-07 10:06 i Åledsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Musik Svenska
Är människor lika eller olika? Vem bestämmer hur man ska vara? Vad betyder begreppen respekt och tolerans för dig? Dessa frågeställningar och några till kommer klass 4, 5 och 6 på Åledsskolan att arbeta med v 16-19 2017.

Innehåll

Våra mål

I "samarbete med Glada Hudik-teatern" kommer vi under delar av lektionerna i svenska, so och musik, arbeta med värdegrundsarbete i projektet "Barn föds inte med fördomar". Fördomar får de av oss vuxna. En av samhällets viktigaste uppgifter är att främja demokrati, rättvisa och respekt för människors lika värde. Ett dynamiskt och vidsynt samhälle välkomnar mångfald och olikheter. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska acceptera  och lära oss uppskatta, att vi är olika."

 Mål:

- Jag kan se fördelar med att vi alla är olika och motivera varför jag ska bemöta alla människor med respekt

- Jag kan skriva en text som förmedlar ett budskap

- Jag kan göra gestaltande beskrivningar

 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

 • Titta på filmen "Hur många lingon finns det i världen"
 • Diskutera frågeställningar som rör projektet
 • Se dokumentärfilmen "Trollkarlen från Glada Hudik"
 • Skriva egna klasskonventioner
 • Du som elev ska skriva en uppsats med rubriken " Om jag fick bestämma för en dag". Uppsatsen ska handla om att göra skillnad och att göra bra saker så att alla människor får vara med - ingen ska vara utanför.

  Vi vuxna kommer att välja ut tre elevuppsatser/klass som vi ska skicka in. Hela klassen har sedan möjlighet vara med i tävlingen där man kan vinna ett fint pris för bästa uppsats.

Bedömning

Du kommer att bedömas efter kriterierna i Matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Mu SO
Barn föds inte med fördomar

------------------------------------------>
-------------------------------------------->
-------------------------------------------->
Sv
Du skriver olika slags texter med språklig variation och en röd tråd i innehållet.
I huvudsak fungerande
Relativt väl fungerande
Väl fungerande
Sv
Du skriver berättande texter med gestaltande beskrivningar
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Sv
Du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I huvudsak fungerande
Relativt väl fungerande
Väl fungerande
Sh
Du berättar om de mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, samt barns rättigheter enligt barnkonventionen
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Re
Du resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etniska begrepp och modeller.
I huvudsak fungerande
Relativt väl fungerande
Väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: