Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 7-9

Skapad 2017-04-07 10:28 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Du ska lära dig om olika arbets- och skapandeprocesser verk av bl a olika konstnärer och kunna tolka och analysera dessa. Att kunna skapa olika bilder utifrån olika förutsättningar. Du ska själv arbeta i grupp eller med egen arbetsprocess och kunna skapa och producera olika bilder och konstverk utifrån olika förutsättningar som du berättar om och kan redogöra för vad du vill säga med verket. Du ska kunna analysera och tolka dina klasskamraters verk. Du skall kunna arbeta självständigt och i grupp och kunna skapa och omskapa i olika material bl a digitalt, 2- 3 dim med olika material och verktyg.
Grundskola 7 – 9
Vi har alla en medfödd förmåga att uppleva, se och förstå konst, men vi behöver ännu mer kunskaper om hur man kan ex läsa och förstå bilder och pröva och ompröva att skapa egna bilder satta i ett sammanhang. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga. Den egna upplevelsen formas i förhållande till tidigare erfarenheter och kunskaper och i samspel med andra kamrater. För att en bild, ett foto, en film, en serie eller en skulptur inte skall bli stum och betydelselös måste man utmana, bearbeta, fråga och ifrågasätta det man ser och upplever. Vad är syftet och var, när, hur, vad och kan jag ta till mig och hur kan jag skapa och omskapa tankar, idéer och omsätta dessa i arbetsprocesser samt reflektera över om hur saker och ting kan sättas in i ett annat pågående arbete eller påbörja ett nytt sammanhang för att skapa förståelse för olika praktiker och områden och hur de tillsammans kan skapa nya sammanhang. Genom kunskap och demokratiska värden kan vi förstå vår omvärld och hur vi kan använda vår kunskap tillsammans och enskilt.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Konkretisering av syfte

Utveckla din förmåga att diskutera och granska olika bildbudskap både historiskt och i nutid.
Utveckla din förmåga att använda olika typer av bilder i ditt eget bildskapande.
Utveckla dina kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Utveckla din förmåga att tolka och resonera omkring egna och andras bilder, genom att delta i diskussioner, lyssna och göra egna tolkningar.

Arbetssätt / Undervisning

Vi tittar på och diskuterar tillsammans ett urval av historiska och samtidsbilder.
Du målar kända konstverk och gör en presentation med bild och text av en konstnär, eller en konststil eller jämför hur olika konstnärer väljer att presentera samma sak (barn, krig, änglar känslor......)
. gör minst en egen tolkning, helst flera. 
Du skall beskriva och analysera både orginalbild(-er) och dina egna tolkningar,tänk på att visa att du kan använda dina både fackuttryck och egna ord när du beskriver tankar och ideèr

Bedömning / Dokumentation

se matris

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl

Matriser

Bedömningsmatris i BILD

F
E
D
C
B
A
framställa och kommunicera
Du presenterar inte någon egen tanke eller budskap.
Du har en tanke med budskapet som delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bildspråket som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Du framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
använda redskap
Du använder inte redskap och material enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem. Du prövar och omprövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt. Du prövar och omprövar systematiskt hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
bildkompositon
Du arbetar inte medvetet med bildkomposition
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och personligt sätt.
utveckla och bearbeta
Du utvecklar inga egna idéer.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
välja handlingsalternativ
Du gör små eller inga försök till arbetsprocess.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
presentation
Du presenterar inte dina bilder eller bortser ifrån syfte och sammanhang
Dessutom presenterar du dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
arbetsprocessen
Du utvärderar inte din arbetsprocess, och bortser från samband mellan uttryck och funktion.
Du ger också enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
bildanalys
tolka och jämföra
Du visar inga egna bildtolkningar och jämförelser.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
bildanalys
använda ämnsespecifika begrepp
Du använder inte ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck,innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck,innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Dina individuella mål:

F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: