Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, längd, vikt volym åk 5, 2017

Skapad 2017-04-07 10:35 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi arbetar med alla förmågorna. 

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • Kunna namnet på de vanligaste geometriska figurerna, klot, kon, cylinder, pyramid, prisma, rätblock, kub, romb, parallellogram, månghörning, fyrhörning, femhörning, sexhörning, cirkel, kvadrat, triangel, rektangel,  
 • Kunna rita enkel symmetri.
 • Kunna beräkna omkrets av månghörningar.
 • Kunna beräkna  arean av kvadrater och rektanglar.
 • Förstå begreppet skala och göra en enkel beräkning.
 • Veta vad en spetsig, trubbig och rät vinkel är.
 • Kunna  jämföra olika längder, vikter och volymer i decimalform
 • Kunna göra  enhetsomvandlingar i läng volym och vikt.
 • Veta hur man avrundar tal.
 • andra begrepp och ord: sida, hörn, vinkel, kant, sidoyta, diagonal, diameter, radie, parallell, sträcka, punkt, linje, geometri, tetraeder, sidoyta, hörn, kant, sida, spets, rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, symmetri, symmetrilinje, area, omkrets, skala

Hur:

 • Du bedömer dig själv och med hjälp av kamrat
 • Läraren gör observationer på hur du arbetar enskilt och i grupp.
 • Diagnoser, muntliga och skriftliga.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer du att arbeta:

 

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Delge de andra dina tankar och strategier.
 • Arbeta ensam i par eller i grupp.
 • Arbeta med lärobok och annat material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: