Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och källkrtik

Skapad 2017-04-07 11:03 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med Sverige som ett demokratiskt land, vad det innebär och hur vi har det i Sverige med riksdag, regering och val. Vi kommer även att fokusera mycket på källkritik.

Innehåll

Fokus kommer att vara på Sverige och hur vår demokrati fungerar och hur vi kan bli mer källkritiska. Ni kommer att använda Upptäck Samhälle grundbok att läsa i och fundera över vissa frågor. Vi kommer att använda oss av olika hemsidor så som regeringens sida.

 

1. Läs sidan 14-33 i Upptäck samhälle, Medier

Diskutera frågorna i Uppgift 1 och lämna in på Unikum efter lektionens slut.

2. Titta runt på regeringens hemsida.

3. Gör Uppgift 2, bildanalys, skriv i Word och lämna in på Unikum.

4. Läs 64-83 i Upptäck samhälle, Politik

5. Uppgift 3

6. Läs 84-103 i Upptäck samhälle, Lag och rätt

7. Uppgift 4 - enskilt, lämna in när du är klar.

 

Vi kommer att avsluta med ett fiktivt fall där ni i klassen ska rollspela eller arbete med spelet "vårt samhälle". 

Uppgifter

 • Uppgift 3 - politik

 • Extra uppgift SO

 • Uppgift 1 samhälle

 • Uppgift 2

 • Lag och rätt - uppgift 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: