Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Podcast: Qué tiempo hace en ...?

Skapad 2017-04-07 11:40 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Hola alumnos, Under tre lektioner kommer du att förbereda en podcast om väder. Du kommer att jobba tillsammans med en klasskamrat och ni ska föra en dialog om väder i vårt sitt land. Ställ gärna frågor och be om förklaringar. Använd de olika uttryck om vi har jobbat med på lektionerna. Arbetsgång: -Varje elev bestämmer ett land -Gör ett manus tillsammans med klasskamraten du samarbetar med. -Läs för varandra och gör de språkliga förbättringar som behövs. -Träna upp dialogen -Spela in Podcasten -Skicka podcasten till mig senast 4/12. Manos a la obra!
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hola alumnos,

Under tre lektioner kommer du att förbereda en podcast om väder. Du kommer att jobba tillsammans med en klasskamrat och ni ska föra en dialog om väder i vårt sitt land. Ställ gärna frågor och be om förklaringar.

Använd de olika uttryck om vi har jobbat med på lektionerna.

Arbetsgång:

-Varje elev bestämmer ett land

-Gör ett manus tillsammans med klasskamraten du samarbetar med.

-Läs för varandra och gör de språkliga förbättringar som behövs.

-Träna upp dialogen

-Spela in Podcasten

-Skicka podcasten till mig

Manos a la obra!

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

M2
Mål och bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Tala

Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande.Du kan göra enstaka förbättringar
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande. Du kan använda dig av flera olika strategier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: