Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sårbara Platser

Skapad 2017-04-07 11:54 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 6 – 7 Geografi
I april kommer vi arbeta med geografi i SO. I världen finns många sårbara platser. Med sårbara platser menas områden till exempel en stad, en region eller en ö som på olika sätt hotas av naturen eller människans påverkan. Det kan vara hot som torka, jordbävningar, översvämningar eller föroreningar. Du kommer också få utöka ditt ordförråd med geografiska begrepp och bli bättre på namngeografi.

Innehåll

🌎 Pedagogisk Planering - Geografi - Årskurs 7 - April 2017 🌏

I april kommer vi arbeta med geografi i SO. I världen finns många sårbara platser. Med sårbara platser menas områden till exempel en stad, en region eller en ö som på olika sätt hotas av naturen eller människans påverkan. Det kan vara hot som torka, jordbävningar, översvämningar eller föroreningar. Du kommer också få utöka ditt ordförråd med geografiska begrepp och bli bättre på namngeografi.

 

Förmåga att utveckla:

  • Analysera hur naturens processer och människors verksamheter påverkar livsmiljön
  • Värdera lösningar på miljöfrågor och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling.Centralt innehåll:

  • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

 

Kunskapskrav för E:

  • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: