Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkaktion VT-17 Malla handlar

Skapad 2017-04-07 13:09 i Tuvehagens förskola Helsingborg
Förskola
Litteratur i möte med IKT - vårens Språkaktion Malla handlar

Innehåll

Språkaktion - "Malla handlar"

Syftet med språkaktionen är att förskolan aktivt ska arbeta med IKT som ett stöd i barnens språk- och kommunikationsförmåga. Att introducera IKT i förskolan för barnen är betydelsefullt med tanke på samhällets tekniska utveckling. 

Målet är att med hjälp av våra digitala verktyg ska barnen kunna arbeta aktivt som producenter i det fortsatta arbetet med litteratur. 

Boken vi arbetar med denna termin är Malla handlar. 

Introduktion av "Malla handlar"

Pedagoger presenterar boken i barngruppen på ett lustfyllt sätt genom att läsa boken.
Vi läser boken i en mysig miljö med lite dämpat ljus och tända ljus. Boken visas på storskärm så att alla barnen kan följa med.

Vi ställer frågan:
Vad hände med Malla i boken?

Vi dokumenterar för barnen viktiga och återkommande ord. Ser vart barnens upplevelser och intressen riktas mot.
Härigenom hittar vi nyfikenhetsfrågor som vi kan utforska.

Vi erbjuder barnen att rita något från sagan.

Vi låter projektet genomsyra miljöerna på förskolan. Vi skapar "Mallas affär" där barnen kan dramatisera boken, leka affär m.m. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: