Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor

Skapad 2017-04-07 14:46 i Tuvehagens förskola Helsingborg
Förskola
Kartprojektet - utifrån barnens intresse utforskar vi vår närmiljö!

Innehåll

Vi har under en längre tid sett att barngruppen intresserat sig för kartor av olika slag. Vi har i den fria leken med hjälp av Google maps undersökt avstånden mellan barnens hem och förskolan. Några barn ritar kartor i den fria leken. Vissa ritar skattkartor. 

Hur kan vi arbeta vidare med barnens intresse? Vi har valt att starta upp vårt kartprojekt som på ett naturligt sätt pågår parallellt med vårt Malla handlar-projekt. 

Målet med vårt kartprojekt

 • Synliggöra och undersöka närområdet. Kan kartan inspirera barnen till att vilja besöka nya platser i vårt närområde? 
 • Undersöka matematiska fenomen - avståndsbedömning, symboler, matematiska begrepp som t.ex. kilometer, meter osv. 
 • närområdet som en del av Grön flagg

Introduktion till projektet

Vi tittar på en karta över Ödåkra på storskärm. Vilka platser har vi besökt? (Utedagar, studiebesök Malla handlar-projektet m.m.) Kartan sätts upp i hallen där vi kommer att fortsätta sätta upp dokumentation som kretsar projektet.

Första uppgiften får barnen av Malla. Uppgiften är att rita kartor över sin väg till förskolan. Vi undersöker var barnen bor på kartan. Vad heter min adress? 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: