Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2017-04-07 18:01 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
En historia full av sjukdom.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera sjukdomshistoria. Vi kommer att få lära oss om några av de värsta och mest kända sjukdomarna i historien; hur de spreds, vad de gjorde med kroppen och vad de kom att betyda för samhället. Vi kommer också att samtala om vad sjukdomar betyder för oss idag; hur de är kopplade till fattigdom och utbildning, hur vi lärt oss att skydda oss mot dem och vilka medicinska framsteg som varit viktiga för oss.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna beskriva några sjukdomar i historien.

Eleverna ska kunna samtala om vilka konsekvenser sjukdomar har haft i samhället.

Eleverna ska kunna resonera kring hur sjukdomar är kopplade till fattigdom och utbildning.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att gemensamt resonera kring orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.

Bärande begrepp

Virus

Bakterier

Hygien

Spridning

Vaccin

Antibiotika

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Tema kroppen

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna beskriva några sjukdomar i historien.
Eleverna ska kunna samtala om vilka konsekvenser sjukdomar har haft i samhället.
Eleverna ska kunna resonera kring hur sjukdomar är kopplade till fattigdom och utbildning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: