👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk och minoritetsspråk

Skapad 2017-04-09 12:16 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde lär du vilka de nordiska språken är och var de talas. Du lär dig också några skillnader och likheter mellan dem och att förstå några enkla ord och fraser, som kan vara användbara. Du kommer också att arbeta med våra fem minoritetsspråk och lära dig mer om samiska, meänkieli, jiddisch, romani chib och finska.

Innehåll

Syfte

 • Förstå vilka stora språk som talas i Norden och som kommer från samma språkfamilj.
 • Känna till vilka språk som tillhör en annan familj än svenskan (finska och grönländska).
 • Kunna översätta några meningar på danska och norska till svenska.
 • Kunna några ord från danska och norska.
 • Känna till de fem minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib) i Sverige.

Arbetsgång

 • Vi läser och lyssnar till norska, danska, isländska och finska.
 • Vi ser på film från de nordiska länderna och minoritetsspråken. 
 • Vi letar skillnader och likheter i texter tillsammans.
 • Vi läser faktatexter om de nordiska språken och länderna, samt om minoritetsspråken. 

Bedömning

 • Du lyssnar aktivt och visar din förståelse genom att du deltar muntligt under lektionerna.
 • Du visar dina kunskaper om nordiska språk och minoritetsspråk skriftligt enligt bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Nordiska språk och minoritetsspråk

Du behöver repetera och befästa dina kunskaper om nordiska språk och minoritetsspråk
Du har grundläggande kunskaper om nordiska språk och minoritetsspråk
Du har goda kunskaper om nordiska språk och minoritetsspråk
Du har mycket goda kunskaper om nordiska språk och minoritetsspråk
Nordiska språk och minoritetsspråk