Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och temperatur

Skapad 2017-04-09 18:44 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Hur lång tid tar det för jorden att röra sig ett varv runt solen? Hur mäter du tid? Vad är analog? Vad är digital? Hur läser du av en termometer?

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid och temperatur

På väg mot godtagbar
Godtagbar
Matematiska begrepp
år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund. Grader, plus- och minusgrader
Kan tidsenheterna och relationerna dem emellan med viss säkerhet. Kan med viss säkerhet läsa av en termometer.
Kan enheterna och relationen dem emellan och förstår hur vår tideräkning fungerar. Kan med säkerhet läsa av en termometer, både plus- och minusgrader.
Göra beräkningar
Kan göra de matematiska beräkningar vi har arbetat med inom området tid - Läsa och skriva datum
Kan läsa datum men behärskar inte alla sätt att skriva dem på.
Kan läsa och skriva datum, behärskar två sätt att skriva dem på.
Göra beräkningar
Kan göra de matematiska beräkningar vi har arbetat med inom området tid - Avläsa klockan och skriva klockslag med siffror. - Redogöra för händelser över tid.
Kan avläsa digital klocka men inte analog klocka. Kan avläsa tid och beräkna händelser framåt i tid.
Kan avläsa digital och analog klocka. Kan avläsa tid och beräkna händelser framåt och bakåt i tid.
Göra beräkningar
Kan göra de matematiska beräkningar vi har arbetat med inom området temperatur - Läsa av termometern
Kan avläsa termometern men inte avgöra om temperaturen har sjunkit eller stigit.
Kan avläsa termometern och avgöra om temperaturen har sjunkit eller stigit.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: