Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och befolkning, geografi åk 8

Skapad 2017-04-10 13:55 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Geografi
Energi är förutsättningen för allt liv. Vi lär oss mer om icke förnybara och förnybara energikällor, samt varför de förnybara källorna är nödvändiga att utveckla ur hållbarhetsperspektivet. Vi lär oss även mer om befolkning och befolkningsfördelning samt kopplar det till hållbar utveckling.

Innehåll

Delmoment som tas upp:

Vi kommer att arbeta med avsnitten om

  • Energi
  • Icke förnybara och förnybara energikällor
  • Exempel på förnybara energikällor
  • Befolkning
  • Befolkningsfördelning
  • Integration
  • Urbanisering
  • Den hållbara staden

Dessa moment arbetar vi med i läroboken Geografi 7-9. Arbetet kommer att bestå av genomgångar, instuderingsuppgifter, diskussionsuppgifter samt filmer. 

 

 


Bedömning:

Under arbetets gång gäller det att vara aktiv, delta i våra diskussioner och ta ansvar för att arbeta med instuderingsuppgifter.

Bedömning sker genom skriftligt förhör samt deltagande i klassrumsdiskussioner och arbete med olika uppgifter.

 

 

Matriser

Ge
Energi och befolkning, geografi åk 8

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samspel människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till detta.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till detta.
Förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: