Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och Evolutionen - åk 9, VT17

Skapad 2017-04-10 16:41 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Biologi
Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning
- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att ske utifrån kunskapskraven i åk 9.

Undervisning och arbetsformer

Innehåll genetik:

 • Gen
 • Kromosom
 • DNA
 • Vanlig celldelning (mitos)
 • Reproduktionsdelning (meios)
 • Gregor Mendel
 • Dominanta anlag
 • Recessiva anlag
 • Korsningsscheman
 • Genteknik

Innehåll evolutionen:

 • Arters anpassning
 • Mutationer
 • Naturligt och sexuellt urval
 • Egenskaper
 • Konkurrens
 • Charles Darwin
 • Bevis för evolutionen
 • Livets utveckling på jorden
   
   

Undervisningen kommer att ske genom:

- gemensamma genomgångar som utgår från biologiboken, youtubeklipp och film
- eget arbete med uppgifter som hör till genomgångarna
- diskussioner i helklass och grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: