Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Ojämlika levnadsvillkor i världen - hållbar utveckling

Skapad 2017-04-10 19:26 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Pedagogisk planering av geografiarbetsområde; Ojämlika levnadsvillkor i världen.
Grundskola 6 Geografi
Levnadsvillkoren i för vuxna och barn ser väldigt olika ut i världen. I detta arbetsområde ska du få studera orsaker och konsekvenser till den ojämlika fördelningen av resurser och möjligheter. Du ska också få titta på pågående hjälparbete och fundera över möjliga lösningar för framtiden.

Innehåll

Ojämlika levnadsvillkor i världen

Övergripande kunskapsmål i Lgr 11

Syftet med detta arbetsområde i geografi

Ur det centrala innehållet för geografi åk 4-6

Vad handlar arbetsområdet "Ojämlika levnadsvillkor i världen" om?

Hur ser den ojämlika fördelningen av resurser ut i världen?

Vilka kartor, kartor, tabeller och diagram kan jag använda för att ta reda på detta?

Vad menar man när man talar och skriver om människors levnadsvillkor?

Vilka är orsakerna till den ojämlika fördelningen i världen?

Vilka blir konsekvenserna för de barn och vuxna i världen som lever under dåliga levnadsvillkor?

Vad görs för att hjälpa dessa barn och vuxna?

Vad kan göras för framtiden?

Vilka förmågor ska jag träna, visa och bedömas i?

Förmågor du ska få träna, visa och bedömas i

 

 1. Förmågan att förstå och använda centrala ord och begrepp när du läser, skriver och talar inom arbetsområdet.

De centrala orden och begreppen får du i en ordlista

 

 1. Förmågan att läsa av och tolka olika kartor och andra geografiska källor

Läsa av och tolka topografiska och tematiska kartor samt tabeller och diagram.

 

 1. Förmågan att resonera om orsaker och konsekvenser samt ge förslag på förbättringar

Identifiera orsaker till och förklara konsekvenserna av ojämlika levnadsvillkor i världen när det handlar om

tillräcklig och näringsrik föda

tillgång till utbildning

sjuk- hälsovård

jämställdhet

naturresurser såsom vatten och odlingsbar jord

 

 

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med området under veckorna 17-21

 

Arbetssätt:

Diskussioner, genomgångar, film och texter

 

Arbetsmaterial:

Kartböcker i bokform och på webben.

 

Bedömningstillfällen och kunskapskrav

Bedömningsunderlaget kommer att bestå av

Övning där du visar att du kan läsa av och tolka tematiska kartor, tabeller och diagram genom att beskriva och förklara med hjälp av centrala ord och begrepp på ett korrekt sätt.

Övning där du visar att du kan skilja på orsaker till och konsekvenser av de ojämlika levnadsförhållandena.

Övning där du självständigt kan formulera åsikter om vad du tycker är viktigt att göra när det handlar om dessa frågor.

Din muntliga aktivitet vid genomgångar och diskussioner.

Kunskapskrav: Se bedömningsmatris "Ojämlika levnadsvillkor i världen". Du hittar den i Unikum - planeringar - bedömningsmatriser.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Omdömesmatris Geografi Lgr11

Bedömningen avser

Förmåga att
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Förmåga att
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Förmåga att
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Förmåga att
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor
i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Förmåga att
redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen
 • Sh  E 6
För ett enkelt resonemang.
För ett utvecklat resonemang och gör jämförelser mellan olika delar i världen.
För ett resonemang som visar att eleven har förstått samband och komplexitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: