Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Arabiska åk 7-9

Skapad 2017-04-10 21:58 i Ede skola Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Modersmål
undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Innehåll

Mål

Du ska lära dig 

 • Att läsa  olika typ av texter och  med god flyt.
 • Att skriv olika typ av texter  med god struktur.
 • Att utveckla ordförrådet och begreppet på modersmålet.
 •  Att föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmål och svenska.
 • utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt, utvecklat och väl utvecklat sätt beskriva och resonera om  viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
 • ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del eller relativt väl upprätthåller samtalet.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma 

 • Din förmåga att läsa och analysera innehåll.
 • Din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt.
 • Din förmåga att urskilja språkliga strukturer.
 • Din förmåga att skriva egna texter, tex saga och novell, med begripligt innehåll och fungerande språk.
 • Din förmåga att analysera författarens budskap.

Undervisning

på vilket sätt 

 • Vi kommer att läsa olika typ av texter och sagor både hemma och i skolan.
 • Vi kommer att arbeta med läsförståelse samt diskutera och analysera .
 • VI ska titta på en film.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: