Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allmän kemi åk 6

Skapad 2017-04-11 11:26 i Gåvsta skola Uppsala
Kortkurs i allmän kemi
Grundskola 6 Kemi
Under denna kurs ska du lära dig hur materia är uppbyggt, hur man kan dela in ämnen efter deras egenskaper, samt hur man planerar, genomför och utvärderar en systematisk naturvetenskaplig undersökning.

Innehåll

Centralt innehåll, Lgr 11

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Konkreta mål

Du ska kunna

 1. Beskriva och förklara hur materien är uppbyggd. Begrepp som används är: elektron, proton, neutron, atom, molekyl, kemisk reaktion, metaller, icke-metaller.
 2. Namnge några av de vanligaste grundämnena.
 3. Beskriva vattnets kretslopp.
 4. Beskriva och förklara materiens övergång i olika faser (fast, flytande och gasform).
 5. Dela in ämnen och material genom att titta på utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet och pH (surt eller basiskt).
 6. Planera, genomföra och utvärdera laborationer (systematiska undersökningar).
 7. Dokumentera undersökningar genom att skriva laborationsrapporter.

  Undervisningen

  Genomgångar

  Laborationer (planering, genomförande och utvärdering)

  Laborationsrapporter

  Arbete i par om olika ämnen

  Tillämpning (hur du visar vad du lärt dig)

  Läxförhör kemiska tecken och begrepp

  PROV

  Planering av systematisk undersökning

  Laboration/laborationsrapport

Matriser

Ke
Allmän kemi åk 6

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kemiska sammanhang
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: