Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörblomman odlar

Skapad 2017-04-11 12:45 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Under vårterminen började barnen visa intresse för odling och plantering. Det började med att vi odlade citronmeliss inne på avdelningen till våra vandrande pinnar. Vi planterade även bönor och olika frön. Till Vega Dagen önskade vi blommor, plantor, bär och växter som vi sedan planterade tillsammans ute på gården. Vi skapade en odlingshörna med fler pallkragar. Inne på avdelningen fortsatte vi experimentera nu med bland annat popcornkärnor. Vi la hela körsbärstomater i jorden för att se hur de förmultnade och sen börja växa och bli stora tomatplantor. Till årets Projekt har vi på Vega valt ut 3 underrubriker från kategoriseringarna och vi har valt att i uppstarten hålla oss till Naturvetenskap. Därför passade årets sommaruppgift bra att använda som uppstart till höstens Projektarbete.
Förskola
Vi vill utveckla barns förståelse för naturen och stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. Vi vill att barnen ska få möjlighet att förstå hur växter växer, hur processen från frö till planta ser ut och vad ett frö behöver för att växa. Vi vill att barnen ska få erfara att det möjligt att odla själv och värna om närmiljön.

Innehåll

Varför? 

WWF (Världsnaturfonden ) hänvisar till skolverket som menar att den pedagogiska verksamheten på förskolan skall präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro. Utifrån detta kommer vi att arbeta med naturvetenskap och miljö på lustfyllt och lärande sätt för att öka barnens  intresse och förståelse inom fokusområde.  

 

Hur ska det dokumenteras? 

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under arbetets gång
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

Hur? 

 • Barnen får möjlighet att plantera olika frön, kärnor och bönorHur gör vi? Var kommer de ifrån? Vad behöver de för att växa med mera. Vad kan man plantera?
 • Barnen får ta hand om alla odlingar och se till att de vattnas, lagom. 
 • Varje barn får sedan med sig en egen plantering hem och kan plantera ut den hemma.
 • Vi observerar och barnen får möjlighet att vara med om hela processen. 
 • Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer i krukorna med fröna. Vilka frågor och funderingar uppkommer? Vi undersöker och besvarar dessa tillsammans.

 

Vad? Lärobjekt

- Naturvetenskap

- Fysikaliska fenomen

- Grönflagg

- Värna om miljön

- Vara rädda om vårt material

 

 • Genom att bygga upp en lärmiljö som lockar barnen till utforskande, vi skapar ett växthus i vår kub, inomhus.
 • Odling tillsammans med barnen
 • Att få se kärnor eller frön gro är spännande, att få ansvaret att sköta om en planta är utvecklande och att barnet lär sig om naturen är viktigt.

 

När?

Projektet startas upp kring påsk och fortlöper hela vårterminen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: