Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-04-11 21:15 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Historia
Hur levde vikingarna? Hur såg det ut i Sverige under den här tiden? Vad trodde vikingarna på? Det är några av frågorna du kommer att få svar på under detta arbetsområde!

Innehåll

 Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att läsa i vår lärobok, se på film och samtala. Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

 Konkretiserade mål

 • Du vet hur människorna levde under Vikingatiden.
 • Du kan berätta hur Vikingatiden har påverkat den tid vi lever i idag.
 • Du använder de begrepp som hör till Vikingatiden på rätt sätt.
 • Du kan berätta om några av de källor som finns som berättar för oss om Vikingatiden.
 • Du kan berätta om asatron och även ge exempel på hur vi kan se spår av den även idag.
 • Du kan berätta om likheter och skillnader mellan Vikingatiden och övriga forntiden.
 • Du kan förklarar hur de samhällsförändringar som skedde under vikingatiden påverkade människorna.

Så här kommer arbete att bedömas.

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett förhör där eleverna får chansen att visa sina kunskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om hur människorna levde under vikingatiden.
Du har goda kunskaper om hur människorna levde under vikingatiden.
Samhällsförändringar och livsvillkor
Du kan för enkla resonemang om orsakerna till de samhällsförändringar och människornas livsvillkor som skedde under Vikingatiden och vilka konsekvenser det fick.
Du kan för utvecklade resonemang om orsakerna till de samhällsförändringar och människornas livsvillkor som skedde under Vikingatiden och vilka konsekvenser det fick.
Kulturmölten
Du kan beskriva enkla samband mellan Vikingatiden och övriga forntiden och se hur saker och ting har utvecklats när det gäller möten med andra länder/kulturer, levnadsvillkor och hur människor har flyttat.
Du kan beskriva utvecklade samband mellan Vikingatiden och övriga forntiden och se hur saker och ting har utvecklats när det gäller möten med andra länder/kulturer, levnadsvillkor och hur människor har flyttat.
Påverkan
Du kan ge några exempel på hur historien har påverkat den tid vi lever i idag. Du kan motivera ditt resonemang och göra enkla hänvisningar till historien.
Du kan ge exempel på hur historien har påverkat den tid vi lever i idag. Du kan motivera ditt resonemang och göra hänvisningar till historien.
Begrepp
Du använder oftast historiska begrepp på ett rätt sätt.
Du använder historiska begrepp på ett rätt sätt.
Asatron
Du kan berätta om några av de grundläggande dragen i asatron och även ge exempel på hur man kan se spår av den även idag.
Du kan berätta om några av dragen i asatron och även ge exempel på hur man kan se spår av den även idag.
Källmaterial
Du kan föra enkla resonemang om något källmaterial som finns från Vikingatiden och hur det kan användas för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan föra utvecklade resonemang om något källmaterial som finns från Vikingatiden och hur det kan användas för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.

Hi
Självskattning elev

Ledsen gubbe
Osäker gubbe
Glad gubbe
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: