👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning I Sagans Värld Misan

Skapad 2017-04-12 08:56 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
På Misan jobbar vi med temat I sagans Värld. Vi läser och aktiverar kortare sagor.

Innehåll

I Sagans Värld, Misan ht16augusti

I Sagans Värld, Misan ht16oktober

I Sagans Värld, Misan jan2017

I Sagans Värld, Misan april 2017

 

Projektbeskrivning:

Kortare sagor som vi kan aktivera och levandegöra på olika sätt.

 • Bockarna Bruse
 • Bobbos väska
 • Gumman i munnen
 • (Vi tittar tillbaks på sagorna vi redan gjort, feb/mars)
 • Var är Babbas saker?

 

 

Bakgrund (Var är vi?): Varför arbetar vi med detta projekt inom temat? Vad vill vi erbjuda barnen?

Vi har valt att arbeta med kortare sagor som vi aktiverar på olika sätt. Vi vill att barnen har/får en positiv syn på böcker. Genom sagor vill vi utöka deras språkliga kunskapsbas dvs ordförråd, begreppsuppfattning detta genom att aktivera så många sinnen som möjligt, använda varierade metoder.

Eftersom barnen visar stort intresse för Babblarna väljer vi att fortsätta temat med boken Bobbos Väska. Vi fortsätter att göra sagan på många olika sätt för att aktivera många olika sinnen. Barnen har visat intresse för att vara med och göra sagan men blir lite passiva om de själv ska agera.

Vi ser ett behov i gruppen av att öva på munmotorik och att de tycke det är roligt med magnetsagor

Vi uppmärksammar att barnen ofta väljer att titta i Babblar böckerna så vi väljer att ta boken ”Var är Babbas saker?”

 

Förutsättningar: Tid, rum, personal, åldrar, material osv

Planerade aktiviteter så som kortare samlingar, sagostunder.

Aktiviteter startade av barnen.

Två vuxna ; 1 bsk, 1 fsk

Barngruppen består av 8 barn födda -14 & -15.

Barnen visar intresse för bland annat Babblarna och djur.

Tillgängligt för barnen är böcker, figurer, sånger

Pedagogerna har också flano/magnetsagor, sagor med figurer

Planerade aktiviteter så som kortare samlingar, sagostunder.

Aktiviteter startade av barnen.

Två vuxna ; 1 bsk, 1 fsk

Barngruppen består av 11 barn födda -14 & -15.

Barnen visar intresse för bland annat Babblarna.

Tillgängligt för barnen är böcker, figurer, sånger

Pedagogerna har gjort en Bobbos Väska, sagor med figurer

Planerade aktiviteter så som kortare samlingar, sagostunder.

Aktiviteter startade av barnen.

Två vuxna ; 1 bsk, 1 fsk

Barngruppen består av 13 barn födda -14 & -15 & -16

Barnen visar intresse för magnetsagor.

Synligt för barnen så de kan visa om/när de vill göra sagor

Planerade aktiviteter så som kortare samlingar, sagostunder.

Aktiviteter startade av barnen.

Två vuxna ; 1 bsk, 1 fsk

Barngruppen består av 11 barn födda -14 & -15 & -16

Barnen visar intresse för magnetsagor.

Synligt för barnen så de kan visa om/när de vill göra sagor

 

 

Syfte: Vad är det vi vill undersöka och varför? Vad vill vi uppnå med projektets helhet och delar?

(Vad vill vi lära?)

Med projektets delar och helhet vill vi på ett lustfyllt och inkluderande sätt utöka barnens begrepp och ordförråd, utöka barnens kunskapsbas. Vi vill väcka intresse och lust för böcker.

Ha roligt och känna trygghet och visa hänsyn.

 

 • Bockarna Bruse                       prepositionerna på, under, över

                                                                  Räkneord – 1,2,3

                                                                  Jämförelseord – liten,  mellan, stor

Vänta på sin tur - tex när vi gör flanosagor

.

 • Bobbos Väska                       Färgerna Röd,

Vänta på sin tur (ta hänsyn till att det är någon annans tur)

följa lättare instruktioner (se om barnen är med och lyssnar/förstår)

 

 • Gumman i munnen Munmotorik

                                                                                       Forma munnen

                                                                                       Styra tungan

Använda lungorna/luften

 

 • Syftet med att gå tillbaka och repetera är dels för att se vad barnen har lärt – om de kommer ihåg det vi gjort men också för att påminna och hålla det vid liv och befästa kunskaperna ytterligare.

 

 • Var är Babbas saker? Befästa prepositionerna

Vänta sin tur (ta hänsyn till att det är någon annans tur)

Följa lättare instruktioner

 

 

 

Frågeställningar:

Lyssnar barnen och förstår innehållet i sagorna?

Lyssnar barnen och förstår innehållet i sagorna? Eftersom denna gruppen har förändrats genom att några barn flyttat eller bytt avdelning och att vi fått in nya inskolningar låter vi detta stå oförändrat.

Vi ser ett behov av att träna munmotorik tex forma munnen och styra tungan

 

Metod: Böcker – läsa saga och visa bilderna, Sjunga sånger, Visa sagan/sången med leksaker, Flano/magnetsaga, leka sagan

Enskilt och i grupp.

Böcker – läsa saga och visa bilderna, Sjunga sånger, Visa sagan/sången med leksaker, Flano/magnetsaga, leka sagan

Enskilt och i grupp. Upprepningar

Magnetsaga– läsa saga och visa bilderna, Sjunga sånger, leka lekar

Enskilt och i grupp. Upprepningar

 

Valda mål:

Avsmalnat mål för projektet

Utveckla barnens språkliga kunskaps bas

Ta hänsyn till varandra.

 Avsmalnat mål för projektet

Utveckla barnens språkliga kunskaps bas

Ta hänsyn till varandra.

Avsmalnat mål för projektet

Utveckla barnens språkliga kunskaps bas

Ta hänsyn till varandra.

 

Prioriterade mål SKA:

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Avsmalnade fråga för Sniff:

 • Hur visar barnen hänsyn?

 

 

Arbetssätt/Metod: I den lilla gruppen. Hur går vi vidare utifrån iakttagelser, dokumentationer, barns inflytande?

Ht-16

Vad gör vi?:

 • När vi jobbade med Bockarna Bruse började vi med att läsa boken och titta på bilderna.
 • Vi sjöng sången i samlingar
 • Vi läste flanosaga med bilder
 • När vi sjöng sagan fick barnen agera den.
 • Vi agerade sagan med figurer under tiden vi läste eller sjöng.

Ht-16oktober

 • När vi jobbade med Bobbos Väska började vi med att läsa boken och titta på bilderna. Vi gjorde även TAKK-tecken till.
 • Vi har gjort en ”Bobbo väska” som vi använder medan vi läser, tex genom att ge instruktioner verbalt eller med tecken.
 • Vi agerade sagan med figurer under tiden vi läste.
 • Lära oss om färgen Röd genom att sjunga färgsång, sortera ut rött, måla med rött.

Januari2017

 • Vi läser sagan och Barnen är med och härmar ljud under sagan
 • Vi visar och Barnen är med och försöker styra tungan när vi ”städat i munnen”
 • Vi gör olika lekar där vi tex blåser fjädrar eller flörtkulor

 

Hur gick det? Lyssnar barnen och förstår innehållet i sagorna?

 

 • Alla barnen var med och lyssnade till sagan, både vid saga och sång. Detta ser vi genom att barnen tex stannar kvar i samlingen och inte går iväg, uppmärksammar om vi smyger in fel i sagan.
 • De flesta var med aktivt vid läsande av sagan genom att peka, fylla i text, gå händelser i förväg(när de hört sagan ett par gånger)
 • Alla deltog aktivt med att hjälpa till när vi läste flanosaga.
 • Ett fåtal var med och själv agerade sagan. Detta var svårt för de allra yngsta barnen men de tittade gärna.
 • När vi agerat sagan med figurer så har alla vid olika tidpunkter deltagit på olika sätt. Några har lånat figurerna och gjort den själv, andra har velat agera figurerna medan vi läst eller sjungit sagan. De yngre har velat att vi pedagoger upprepat sagan flera gånger efter varandra med figurerna.
 • Barnen är med när vi läser sagan och aktiverar sagan med ”Bobbos väska”. Detta ser vi genom att barnen är med vid läsning och inte driver iväg och att de är med och fyller i ord när vi läser.
 • Barnen kan följa lättare instruktioner tex att de plockar ut vad vi bett om ur väskan eller lägger tillbaks. De är ivriga och vill gärna vara med och vara aktiva. Ibland är det svårt att vänta på sin tur och man vill göra allt för man känner till sagan.
 • Barnen kan urskilja färgen röd och göra TAKK tecknet för röd.
 • Barnen följer med och härmar undertiden vi läser/gör sagan
 • Barnen är med och städar i munnen dvs de försöker styra tungan efter olika instruktioner.
 • Barnen är med och leker med tex fjädrarna och försöker blåsa dem åt olika håll.

 

 

 

 

I Sagans Värld, Misan ht16augusti

Projektbeskrivning:

Kortare sagor som vi kan aktivera och levandegöra på olika sätt.

 • Bockarna Bruse

 

 

Bakgrund (Var är vi?): Varför arbetar vi med detta projekt inom temat? Vad vill vi erbjuda barnen?

Vi har valt att arbeta med kortare sagor som vi aktiverar på olika sätt. Vi vill att barnen har/får en positiv syn på böcker. Genom sagor vill vi utöka deras språkliga kunskapsbas dvs ordförråd, begreppsuppfattning detta genom att aktivera så många sinnen som möjligt, använda varierade metoder.

 

Förutsättningar: Tid, rum, personal, åldrar, material osv

Planerade aktiviteter så som kortare samlingar, sagostunder.

Aktiviteter startade av barnen.

Två vuxna ; 1 bsk, 1 fsk

Barngruppen består av 8 barn födda -14 & -15.

Barnen visar intresse för bland annat Babblarna och djur.

Tillgängligt för barnen är böcker, figurer, sånger

Pedagogerna har också flano/magnetsagor, sagor med figurer

 

Syfte: Vad är det vi vill undersöka och varför? Vad vill vi uppnå med projektets helhet och delar?

(Vad vill vi lära?)

Med projektets delar och helhet vill vi utöka barnens begrepp och ordförråd, utöka barnens kunskapsbas. Vi vill väcka intresse och lust för böcker.

Ha roligt och känna trygghet och visa hänsyn.

 

 • Bockarna Bruse prepositionerna på, under, över

                                                                                        Räkneord – 1,2,3

                                                                                        Jämförelseord – liten,  mellan, stor

                                                                                       Vänta på sin tur - tex när vi gör flanosagor

 • Bobbos Väska Färgerna Röd, Blå, Grön

Vänta på sin tur, följa instruktioner

 

 

Frågeställningar:

Lyssnar barnen och förstår innehållet i sagorna?

 

Metod: Böcker – läsa saga och visa bilderna, Sjunga sånger, Visa sagan/sången med leksaker, Flano/magnetsaga, leka sagan

Enskilt och i grupp.

 

Valda mål:

Avsmalnat mål för projektet

Utveckla barnens språkliga kunskaps bas

Ta hänsyn till varandra.

 

Prioriterade mål SKA:

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Avsmalnade fråga för Sniff:

 • Hur visar barnen hänsyn?

 

 

Arbetssätt/Metod: I den lilla gruppen. Hur går vi vidare utifrån iakttagelser, dokumentationer, barns inflytande?

Ht-16

Vad gör vi?:

 • När vi jobbade med Bockarna Bruse började vi med att läsa boken och titta på bilderna.
 • Vi sjöng sången i samlingar
 • Vi läste flanosaga med bilder
 • När vi sjöng sagan fick barnen agera den.
 • Vi agerade sagan med figurer under tiden vi läste eller sjöng.

 

Hur gick det? Lyssnar barnen och förstår innehållet i sagorna?

 

 • Alla barnen var med och lyssnade till sagan, både vid saga och sång. Detta ser vi genom att barnen tex stannar kvar i samlingen och inte går iväg, uppmärksammar om vi smyger in fel i sagan.
 • De flesta var med aktivt vid läsande av sagan genom att peka, fylla i text, gå händelser i förväg(när de hört sagan ett par gånger)
 • Alla deltog aktivt med att hjälpa till när vi läste flanosaga.
 • Ett fåtal var med och själv agerade sagan. Detta var svårt för de allra yngsta barnen men de tittade gärna.
 • När vi agerat sagan med figurer så har alla vid olika tidpunkter deltagit på olika sätt. Några har lånat figurerna och gjort den själv, andra har velat agera figurerna medan vi läst eller sjungit sagan. De yngre har velat att vi pedagoger upprepat sagan flera gånger efter varandra med figurerna.

 

 

 

 

I Sagans Värld, Misan ht16oktober

Projektbeskrivning:

Kortare sagor som vi kan aktivera och levandegöra på olika sätt.

 • Bockarna Bruse
 • Bobbos Väska

 

 

Bakgrund (Var är vi?): Varför arbetar vi med detta projekt inom temat? Vad vill vi erbjuda barnen?

Vi har valt att arbeta med kortare sagor som vi aktiverar på olika sätt. Vi vill att barnen har/får en positiv syn på böcker. Genom sagor vill vi utöka deras språkliga kunskapsbas dvs ordförråd, begreppsuppfattning detta genom att aktivera så många sinnen som möjligt, använda varierade metoder.

Eftersom barnen visar stort intresse för Babblarna väljer vi att fortsätta temat med boken Bobbos Väska. Vi fortsätter att göra sagan på många olika sätt för att aktivera många olika sinnen. Barnen har visat intresse för att vara med och göra sagan men blir lite passiva om de själv ska agera.

 

Förutsättningar: Tid, rum, personal, åldrar, material osv

Planerade aktiviteter så som kortare samlingar, sagostunder.

Aktiviteter startade av barnen.

Två vuxna ; 1 bsk, 1 fsk

Barngruppen består av 11 barn födda -14 & -15.

Barnen visar intresse för bland annat Babblarna.

Tillgängligt för barnen är böcker, figurer, sånger

Pedagogerna har gjort en Bobbos Väska, sagor med figurer

 

Syfte: Vad är det vi vill undersöka och varför? Vad vill vi uppnå med projektets helhet och delar?

(Vad vill vi lära?)

Med projektets delar och helhet vill vi utöka barnens begrepp och ordförråd, utöka barnens kunskapsbas. Vi vill väcka intresse och lust för böcker.

Ha roligt och känna trygghet och visa hänsyn.

 

 • Bobbos Väska Färgerna Röd,

Vänta på sin tur (ta hänsyn till att det är någon annans tur)

följa lättare instruktioner (se om barnen är med och lyssnar/förstår)

Dessa tar vi in när möjligt;

 • prepositionerna på, under, över
 • Räkneord – 1,2,3
 • Jämförelseord – liten, mellan, stor

                                                                                      

 

 

Frågeställningar:

Lyssnar barnen och förstår innehållet i sagorna? Eftersom denna gruppen har förändrats genom att några barn flyttat eller bytat avdelning och att vi fått in nya inskolningar låter vi detta stå oförändrat.

 

Metod: Böcker – läsa saga och visa bilderna, Sjunga sånger, Visa sagan/sången med leksaker, Flano/magnetsaga, leka sagan

Enskilt och i grupp. Upprepningar

 

Valda mål:

Avsmalnat mål för projektet

Utveckla barnens språkliga kunskaps bas

Ta hänsyn till varandra.

 

Prioriterade mål SKA:

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Avsmalnade fråga för Sniff:

 • Hur visar barnen hänsyn?

 

 

Arbetssätt/Metod: I den lilla gruppen. Hur går vi vidare utifrån iakttagelser, dokumentationer, barns inflytande?

Ht-16oktober

Vad gör vi?:

 • När vi jobbade med Bobbos Väska började vi med att läsa boken och titta på bilderna. Vi gjorde även TAKK-tecken.
 • Vi agerade sagan med figurer under tiden vi läste.
 • Lära oss om färgen Röd genom att sjunga färgsång, sortera ut rött, måla med rött.

 

 

Hur gick det? Lyssnar barnen och förstår innehållet i sagorna?

 

 • Alla barnen var med och lyssnade till sagan, både vid saga och sång. Detta ser vi genom att barnen tex stannar kvar i samlingen och inte går iväg, uppmärksammar om vi smyger in fel i sagan.
 • De flesta var med aktivt vid läsande av sagan genom att peka, fylla i text, gå händelser i förväg(när de hört sagan ett par gånger)
 • Alla deltog aktivt med att hjälpa till när vi läste flanosaga.
 • Ett fåtal var med och själv agerade sagan. Detta var svårt för de allra yngsta barnen men de tittade gärna.
 • När vi agerat sagan med figurer så har alla vid olika tidpunkter deltagit på olika sätt. Några har lånat figurerna och gjort den själv, andra har velat agera figurerna medan vi läst eller sjungit sagan. De yngre har velat att vi pedagoger upprepat sagan flera gånger efter varandra med figurerna.

 

 

 

 

Gemensamt Tema ”I sagans värld”

Detta dokument tilldelas barngruppen.

Barngruppens projekt:

 

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

 

Syfte :

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar ? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? vad är det vi vill att barnen ska få ett förändrat kunnande om? inkludera värdegrund och barns inflytande

 

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. Hur skapar vi förutsättningar för barnen att utveckla förskolans kärnämnen. Hur ska vi organisera perioden / veckan / dagen. `Hur ska vi dokumentera?

 

Metoder:

 

Iscensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och  projektets inriktning och syfte

 

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

 

Arbetslagets valda mål:

Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Våra valda mål utifrån projektets syften, metoder, övriga läroplansmål vi vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

 

Förskolans prioriterade mål i SKA:

 

Valda kärnämnen:

 

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?