Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2017-04-12 14:33 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Vi vill använda barns intresse för skapande och använda det inom vårt projekt.

Innehåll

Nuläge

Vi ser att en stor del av gruppen visar intresse för skapande i olika former. 

Syfte och mål

Målet med skapande är att erbjuda en miljö, material och ett förhållningssätt som lockar till skapande i olika former.

 Vi vill:

  • Att barnen ska få ta del av olika skapandetekniker och olika skapandematerial 
  • Att barnen ska använda sin egen kreativitet 
  • Att barnen ges förutsättningar att skapa i lugn och ro

 

Metod

 * Erbjuda barnen olika material att skapa med t.ex. naturmaterial, färg

 * Erbjuda barnen olika skapandetekniker - avtryck,pensel, klistra 

 * Vi samtalar med barnen kring skapandet om färg, material och teknik

 

Dokumentation

* Vi dokumenterar barnens lärprocess genom bilder och anteckningar som vi publicerar på blogg eller lärlogg

* Bilder finns också på reflektionsväggen som speglar barnens lärprocesser

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: