Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel

Skapad 2017-04-12 16:29 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Svarta kläder svart mask av Katarina Kuick.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. • Att argumentera i olika samtalssituationer • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Konkreta mål

Jag kan: * Läsa högt i Bokcirkelgruppen. * Läsa med läsförståelse. * Diskutera och resonera kring det jag har läst. * Skriva en Bokrecension. * Samtala aktivt om boken i min grupp.

Underrubrik 1

Aktiviteter/Arbetssätt

  1. De kommer att läsa i boken hemma och fylla i häftet "Bokcirkel.
  2. Bokcirkeln kommer att vara i grupper med 5 elever i varje grupp.
  3. När boken är utläst ska de få skriva en bokrecension.

Matriser

Sv
Bokcirkel

BOKCIRKEL

GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
Läsa med flyt
* Högläsning i Bokcirkelgruppen.
Jag kan läsa högt ur boken med flyt.
Jag kan läsa högt ur boken med gott flyt.
Jag kan läsa högt ur boken med mycket gott flyt.
Läsförståelse
- Skriftliga frågor till varje veckas bokcirkel.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av bokens innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar jag god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar jag mycket god läsförståelse.
Diskutera och resonera
Skriftliga frågor till varje veckas bokcirkel och samtal i gruppen.
Jag kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken
Jag kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Jag kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Samtala aktivt i gruppen
Jag kan samtala om boken genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om boken genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Jag kan samtala om boken genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Bokrecension
Jag kan skriva en bokrecension med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Jag kan skriva en bokrecension med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Jag kan skriva en bokrecension med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Bokrecension
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Jag kan på ett utvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Jag kan på ett välutvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: