Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy ditt egna förkläde! År 7 vt 19

Skapad 2017-04-12 19:37 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Slöjd
Bli Jamie Oliver för en dag! På textilslöjden kommer du att få sy förkläden, kockmössa, handduk som kan användas i ett kök.

Innehåll

SYFTE:

Undervisningen i slöjd är en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar. Elevens ideér och kreativitet får möjlighet att utvecklas.

Eleverna får utveckla sin förmåga att skapa föremål med hjälp av olika material, verktyg, redskap och tekniker. Utveckla kunskaper i olika hantverk och se möjligheten att kombinera trä- och textilslöjd. Vi arbetar efter slöjdens arbetsprocess.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, lösa problem, framställa föremål och värdera resultatet. Eleven skall få kunskap om färg, form, funktion och konstruktion. På så sätt väcks elevernas nyfikenhet och kreativitet. Eleverna ska få kännedom om material som främjar miljön och en hållbar utveckling.

 

Så här arbetar vi:

 • Du skall sy ett plagg som används i kök som förkläde, kockmössa, handduk m.m.. 
 • Du får inspiration genom olika modeller med mönster och arbetsbeskrivning.
 • Du kommer att lära dig engelska slöjdord.
 • Arbetet genomförs med symaskin på ett utvecklande sätt utifrån tidigare erfarenheter.
 • Du skall göra en arbetsbeskrivning i en bok tillsammans med svenskan. I boken kommer du även att få samla klassens recept och skriva dagbok. 
 • Avslutningsvis kommer du att få tillaga nåt ur kokboken tillsammans med några andra i klassen.

 

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du...

 • Kan utveckla en idé till färdigt slöjdarbete med hjälp av dina samlade kunskaper.
 • Kan använda symaskinens funktioner anpassat till material och uppgift.
 • Använd din kreativitet och gör förklädet personligt!
 • Du visar ansvar, tar initiativ för att driva arbetet framåt och utmanar dig själv.
 • Hur väl du kan arbeta med din kokbok tillsammans med svenskan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris för slöjdarbete i textilslöjd år 7

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
 • Sl
Arbetar utifrån tydliga instruktioner, med en bestämd idé och planering. Behöver mycket handledning.
Förmedlar egen idé på vad man vill göra och hur man kan genomföra det. Gör en enkel planering. Behöver visst stöd.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Gör en tydlig planering med skisser och förslag på lämpligt material.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Har egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Gör en tydlig planering skisser och förklarar vilket material man ska använda och hur man ska göra.
"Från en idé till en produkt."
Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Planerar och genomför sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet.
Planerar och genomför sin ide med viss hjälp. Tar egna initiativ under arbetets gång för att lösa problem.
Planerar, genomför och slutför sin idé med stor självständighet och gott resultat, driver arbetet framåt
Välja och motivera
...hur man ska arbeta etc. - redskap(verktyg/tekniker ,
 • Sl
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp att lära sig hantera redskap/verktyg/tekniker.
Väljer lämpliga redskap och tekniker med viss handledning. Kan hantera redskap och tekniker, med viss hjälp.
Väljer lämpliga redskap och tekniker utifrån situationen. Har god förmåga att hantera redskap och tekniker.
Väljer och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation..
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklarar, Kunna ge ett omdöme/utvärdering av sitt slöjdarbete.
 • Sl
 • Sl  A 9
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. sitt resonemang på både egna och andras erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: