Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig bedömning av "Informative text" och muntlig uppläsning

Skapad 2017-04-13 08:30 i Vågbroskolan Söderhamn
Bedömning i momentet skriftlig produktion kring arbetet med "American Colonies"
Grundskola 9 Engelska
Du skriver en faktatext om något "skrämmande"; en plats, person eller företeelse. Du läser en spökhistoria med inlevelse.

Innehåll

Du ska skriva en faktatext om något "skrämmande"; en plats, person eller företeelse.

Du får googla efter information, MEN måste skriva med dina egna ord, inte kopiera.

Du följer mallen för "Informative text" som finns i häftet du jobbat i.

 

Du läser en spökhistoria för mig och en kompis. Du har tränat innan på inlevelse, betoningar och uttal.

Matriser

En
Skriftlig och muntlig förmåga

Skriva

Förmåga att uttrycka sig i skrift och att läsa en text högt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Flyt och tydlighet
  • En  E 9
  • En  C 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Språkriktighet
Gör en del fel som är störande, dock inte förstörande ordföljd och behärskar tempus till viss del
Har relativt god grammatisk korrekthet, gör få fel och behärskar tempus till stor del
Har god grammatisk korrekthet, gör ytterst få fel och behärskar tempus väl
Ordförråd
Ordförrådet är enkelt, använder enkla fraser
Ordförrådet är relativt utvecklat och varierat, använder mer varierade fraser
Ordförrådet är väl utvecklat och varierat, använder mer idiomatiska uttryck och fraser
Muntligt
Du läser en kort spökhistoria. Läsflytet är ok, du stakar dig lite. Ditt uttal är överlag bra, några fel på svårare ord. Du läser rakt av utan konstpauser och betoningar.
Du läser en längre spökhistoria. Läsflytet är bra, inte så många stopp. Uttalet är ganska korrekt, även på svårare ord. Du betonar och gör konstpauser, skapar inlevelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: