Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och naturkunskap utifrån barnens egna val

Skapad 2017-04-13 09:29 i Vågbro förskola Söderhamn
Förskola
Med leken och utforskandet som arbetsverktyg fokuserar lärarna på att inspirera barnen med teknik och naturvetenskap utomhus. Barnen görs medvetna om vad de kan välja att göra och att de kan göra egna val.

Innehåll

Med leken och utforskandet som arbetsverktyg fokuserar lärarna på att inspirera barnen med teknik och naturvetenskap. 

Delmål:

-Teknik och naturvetenskap: Alla barn ska ges möjlighet att upptäcka teknik och naturvetenskap.

-Att medvetandegöra barnen om deras valmöjligheter.

När vi arbetar utomhus med barnen i åldrarna 1-2 år har vi valt att dela in förskolegården i zoner. Detta gör vi för att skapa arbetsro i vårt utforskande med barnen och ge lärarna fler möjligheter att se varje barn. De zoner som vi skapat är:

1: utforskande i sandlådan där vi gräver, öser, fyller och upplever olika tekniker och utforskar tillsammans med barnen. 2: upplevelse/utforskande vid rutchkana, grönområdet och gungorna. Vi upplever och utforskar olika tekniker och naturvetenskap tillsammans med barnen. 3: "Den gående läraren" Detta innebär att dels ta emot barn som kommer senare till förskolan och sköta den omsorg som 1-2 åringar kräver. Så som ny blöja eller frukt till exempel. Men dels vara nära barnen och visa dem de valmöjligheter som finns att uppleva/utforska på gården och medvetandegöra dem om att de kan göra dessa val. 

Material att använda när vi upplever/utforskar på vår gård är till exempel sand, gräs, blad, insekter och stenar.

Vi använder oss av spadar, hinkar, pinnar, rör, gungor, rutchkana, kulle, vagnar att rulla saker i etc. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: