Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2017-04-13 09:51 i Pysslingen Förskolor Kristianstads Montessori fsk Pysslingen
En planering inför samarbetet mellan Rosa Tornet och Pyramiden.
Förskola
Planering av höstens arbete på Rosa Tornet och Pyramiden.

Innehåll

Bakgrund

Till hösten fortsätter samarbetet mellan avdelningarna Rosa Tornet och Pyramiden. I nuläget samarbetar avdelningarna kring utedagar och vi har i detta samarbete hittills främst sett organisatoriska fördelar, såsom: mindre grupper, spridning av ordinarie personal, öppnare dörrar mellan avdelningarna med mera. Vi har sett att tvärgrupperna kan gynna barn som möter olika pedagoger vid öppningar, stängingar, planeringar eller liknande tillfällen. Då får de en chans att skapa en relation även till andra pedagoger än sina ”egna” tre, men under trygga omständigheter eftersom det finns en anknytningsperson i närheten.

 

Syfte

 • Spridning av personalens kompetens
 • Möjlighet för barn att finna trygghet i personalen
 • Kunna följa och möta det enskilda barnets intressen

 

Mål

 • Varje barn ska få möjlighet att påverka verksamhetens innehåll
 • Varje barn ska få möjlighet att vara delaktig i valet av aktiviteter

 

Metod

Pedagogerna är lyhörda för det enskilda barnets intresse och förbereder för att kunna möta detta. Individen ges möjlighet till att vara delaktig i sitt val av aktivitet.

Pedagogerna tar del av varandras observationer genom dokumentation via Unikum, samtal och gemensam reflektionstid. Detta ska leda till att pedagogerna förbereder veckans innehåll.

Se bild för organisering av personal och miljöer.

 

 

Dokumentation

 •  Hur väljer barnen sina aktiviteter?
 • Vilka möjligheter till delaktighet skapar pedagogerna för barnen?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: