Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NATIONELLA MINORITETER HT 2016

Skapad 2017-04-13 14:20 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundsärskola 6 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
NATIONELLA MINORITETER Vecka 35-39 De nationella minoriteterna i Sverige är romer (romani chib), sverigefinnar (finska), samer (samiska), judar (jiddisch) och tornedalingar (mieänkieli).

Innehåll

Samhällskunskap

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Geografi

Olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Historia

Migration till och från samt inom det svenska riket.

Religion

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Svenska

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

 

Vid introduktion av varje nationell minoritet har vi tittat på ett avsnitt från UR som handlar om olika ungdomar som tillhör de olika nationella minoriteterna. Innan varje avsnitt har eleven fått ta del av frågor kring programmet. 

Vi har tränat oss i att anteckna till programmet för att sedan lättare kunna besvara nedan frågor (skriftligt och muntligt).

Vad har huvudpersonen för intresse?

Vad har huvudpersonen för bakgrund?

Vad är utmärkande i just den här personens liv?

Vad talar familjen för språk?

 

Vi har också diskuterat nedan frågeställningar med nedan svarsalternativ. Eleven har också fått försöka utveckla sitt svar.

Är det okej att ha fördomar om andra?

1. Ja

2. Nej

3. Ja, om man inte visar det öppet.

4. Eget alternativ.

 

Varför är vi fördomsfulla mot varandra ibland?

1. För att vi är rädda för det som är annorlunda.

2. För att fördomar mot andra gör oss starkare.

3. För att alla borde vara likadana.

4. Eget alternativ.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: