Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår plats i Norden

Skapad 2017-04-13 15:47 i Garnvindeskolan Ale
Vi lär oss om kartor och om Norden. Att jämföra och se likheter samt skillnader mellan de olika länderna fokuserar vi särskilt på.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Du ska nu arbeta och utforska Norden. Norden är en region på jorden där länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island ingår. Dessa länder har mycket gemensamt men även många skillnader. Tillexempel så täcks stora delar av Sveriges och Finlands yta av stora skogar medans det på Island knappt finns någon skog. Istället är Island ett land fullt med vulkaner, heta källor och stora glaciärer. Island har faktiskt bildats av tusentals vulkanutbrott! Detta och mycket mer kommer du att få undersöka mer under arbetets gång.

Innehåll

FORMELL DEL

Ämne: SO/NO

Arbetsområde: Norden

Syfte: De delar av syftet som ligger till grund för temat.

Lgr11 

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv

Centralt innehåll: Vi kommer att arbeta med följande innehåll...

Kunskapskrav:

ELEVDEL

Ämne: SO/NO

Arbetsområde: Norden

Vårt tema kommer att innebära en resa genom de Nordiska länderna. Vilka länder ingår i Norden? På upptäcktsfärden besöker vi olika sevärdheter, huvudstäder och lär oss om en spännande natur och de djur som lever där. Vi kommer att se närmare på likheter och skillnader mellan de olika länderna. Nu ger vi oss av!

Konkreta mål:

 • Att förstå att kartan är en bild av verkligheten. 
 • Att känna till några olika karttecken och färgmarkeringar på kartor.
 • Att kunna de fyra väderstrecken; norr, söder, väster och öster.
 • Att kunna namnge och peka ut de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island).
 • Att kunna känna igen och kunna namnge några olika djur som lever i Norden.
 • Att kunna jämföra (likheter och skillnader) i naturen hos de nordiska länderna. 

Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • Förstå att kartan är en bild av verkligheten och visar det genom att kunna tolka och arbeta med olika sorters kartor.
 • Tolka färgmarkeringar och enklare karttecken då du arbetar med olika kartor över Norden.
 • Göra enkla undersökningar med hjälp av väderstreck på en karta. 
 • Känna till de nordiska ländernas namn och kunna peka ut dem på en jordglob/karta.
 • Med bildstöd kunna namnge några djur som lever i de olika nordiska länderna.
 • Muntligt kunna beskriva likheter och skillnader i naturen hos de nordiska länderna med stöd av bilder.

Undervisning: För att ni ska få möjlighet att lära er allt det här ska vi på lektionerna...

 

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Jobba praktiskt med kartor, jordgloben och väderstreck. Var ligger de olika länderna i förhållande till varandra? Hur ser naturen ut? 
 • Se på faktafilmer och fotografier för att lära oss nya begrepp och fakta om de nordiska länderna. 
 • Läsa korta faktatexter. 
 • Skapa många tillfällen då ni får träna på att beskriva, jämföra och förklara både muntligt och skriftligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: