Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urfolket samerna år 4 V16-V20

Skapad 2017-04-13 21:36 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 SO (år 1-3)
Samerna brukar räknas som ett av världens ursprungsfolk. Det betyder att de levt på en och samma plats sedan urminnes tid. Det finns ungefär 70 000 samer, 20 000 av dem bor i Sverige.

Innehåll

Syfte

Syftet att du ska öka förståelsen för och öka kunskapen om samisk
kultur, historia och samhälle. Samtidigt väcka intresse för vidare
kunskapsökning. 

Det här ska vi lära oss

- Hur länge har samerna funnits i Sverige?

- Hur lever de? förr/nu

- Hur låter samiska och var härstammar det från?

De här förmågorna ska vi träna på

- Förmågan att kunna samla, sortera och granska information. Att kunna skilja mellan fakta och värderingar.

- Förmågan att förstå innebörden av olika begrepp.

Så här ska vi arbeta

- Vi kommer att arbeta med boken "Koll på Sverige" med tillhörande arbetsuppgifter.

- Se film

- Diskutera och analysera i par och i helklass

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

- Bedömning sker under arbetetsgång med arbetsuppgifter samt vid genomgång av text.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
    SO
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
    SO
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
    SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: