Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2017-04-14 14:20 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Judendomen är den minsta av de fem världsreligionerna, ändå härstammar både Kristendomen och Islam från den Judiska tron, och det bor Judar över hela världen. I detta ämnesområde ska du få lära dig om Judendomens långa och dramatisk historia och vad den Judiska tron går ut på.

Innehåll

Judendom åk 8

2*3 veckor. V18-23

s.32-67

8a

 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

v.18

Prezi, gemensam genomgång Judendomen

s.32-36

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

s.38-42

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

s.44-48

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

v.19

s.56-59

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

s.60-63

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

Repetition s.66-67

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

v.20

 

Prov

Byta klass. 8b judendom. Prezi, gemensam genomgång Judendomen

s.32-36

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

 

8b

 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

v.21

s.38-42

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

s.44-48

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

Studiedag, Lediga

 

v.22

s.56-59

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

Beachhandboll?

 

s.60-63 + Repetition s.66-67

läs sidorna, förklara de fetmarkerade orden i texten

v.23

Studiedag

Prov

Lektion utgår 


För att du ska kunna förbereda dig inför lektionerna eller ta igen när du missat något så finner du ungefärliga sidhänvisningar och arbetsuppgifter i boken som bör vara gjorda efter varje lektion, kika på planeringen och följ den noga så kommer du ha goda förutsättningar att nå betygsmålen.

Prezi: https://prezi.com/x1hnxq2lejks/judendom-historia-lara-seder/

Matriser

Re
RELIGION Lgr11 bedömningsmatris 3, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
--------------->
F
--------------->
E
--------------->
C
--------------->
A
REFLEKTERA OCH VÄRDERA
Reflektera över och värdera resultat, egna och andras åsikter och lösningar
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Uttrycker åsikter utan någon fakta som grund. Ger exempel på lösning. Resonemangen bygger på andras förklaringar och slutsatser.
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta eller andras förklaringar. Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom ämnesområdet. Uttrycker egna åsikter med fakta som grund för ditt ställningstagande. Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösning. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och använder kunskaperna även i nya ämnesområden och sammanhang. Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på flera olika lösning. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt överför dessa till andra sammanhang.
Kritiskt granska källor, avgöra trovärdighet och relevans - Skilja mellan fakta och värderingar
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och göra enkla förklaringar eller motiveringar.
Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar enkla motiveringar genom att t.ex. förklarar hur du tänkt.
Är medveten om att det finns olika tolkningar. Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar utvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in olika aspekter, tydliggöra din tankegång eller ditt argument.
Är medveten om att det finns olika tolkningar, samt ibland olika syften med budskapet. Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar välutvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in flera olika aspekter, tydliggör dina egna och andras tankegångar eller argument.
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra enklare slutsatser, kopplat till källorna/informationen. Underbyggda förklaringar saknas.
Drar enkla slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter inom kända ämnen och sammanhang. Underbygger resonemanget genom att t.ex. ge enkla förklaringar.
Drar slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter, främst kopplat till kända ämnen och sammanhang.. Underbygger resonemanget genom att t.ex. väga in olika aspekter, förklara kopplingen mellan olika delar.
Drar slutsatser som är är väl underbyggda utifrån kunskaper och erfarenheter, samt kopplat till källor. Drar paralleler även till andra ämnen eller sammanhang.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/eller bilder. Använder väl kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämpligt samhällsvetenskapligt språk. Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: