Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och Ekosystem

Skapad 2017-04-14 15:12 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad händer om myrorna försvinner? Eller om hela skogen försvinner? Precis som alla andra organismer samspelar människan med sin omgivning. Människan är beroende av andra djur och växter för att få mat, kläder och skydd. Samtidigt påverkar människan hela tiden den miljö hon lever i. Det är svårt att förstå hur alla organismer samspelar.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.
  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Centralt innehåll

  • Ekosystems energiflöde och kretslopp (vattnets, kolets och kvävets) av materia.
  • Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar dina kunskaper genom att kunna ge exempel på och förklara och förutse olika processer i naturen med hjälp av begreppen vi diskuterat.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

  • Din förmåga att beskriva, förklara samband och använda ämnesspecifika begrepp, modeller och teorier.
  • Din förmåga att kommunicera och resonera.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med att lära oss begrepp genom olika källor (genomgångar, text och film) och hur dessa kan användas för att förklara och förstå konsekvenser inom olika ekosystem.

Dokumentation

Du dokumenterar ditt arbete skriftligt och genom att spara dokument i elektroniska moln (tex Google Drive).

Uppgifter

  • Renskötarna - Hur kan man förklara detta?

Matriser

Bi
Ekologi

Rubrik 1

Ej uppnått
E
C
A
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Ej uppnått
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: