Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Historia

Skapad 2017-04-16 11:49 i Furuhällsskolan Härryda
SO 4-6 historia vikingatiden vikingar
Grundskola 4 – 6 Historia
SO: Historia. Arbetsområde: vikingatiden.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Att du ska få kunskaper om historiska sammanhang och förstår den historiska bakgrund som lett till den tid vi lever i nu. Du ska lära dig historiska begrepp och även få en förståelse för vilka likheter och skillnader det fanns mellan att leva då och nu. Du ska också få en känsla för hur vår kultur och vårt samhälle har utvecklats genom tiderna, en slags tidslinje. Du ska också få en förståelse för hur människor tolkade sin vardag genom tiderna med bakgrund av den kunskap om omvärlden som fanns då. 

Det här ska du lära dig.

Vi ska repetera forntiden (sten- brons- och järnåldern) samt koncentrera oss på vikingatiden. Du ska lära dig mer om livet under vikingatiden, till exempel vad folk trodde på, hur de levde, hur de bodde, reste och handlade. Du lär dig olika begrepp. 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att snabbt repetera forntiden (sten-, brons- och järnåldern) via läromedel samt filmer. Vi kommer att koncentrera oss mer på vikingatiden via läromedel samt filmer. Vi kommer att ha läsförståelsetexter där du lär dig mer om vikingatiden. I slutet av temat kommer vi att ha ett prov.  

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Vi kommer att bedöma främst det prov vi har under slutet av temat men har även läxor och lektionernas aktiviteter som underlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: