Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-04-16 17:46 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 4 Matematik

Vi skall jobba med geometri. När målen är nådda skall vi kunna mäta och jämföra längder, kunna känna igen och beskriva vanliga geometriska figurer samt kunna beräkna omkrets och area. Vi jobbar samtidigt mycket med problemlösning. Vi använder alfa som arbetsbok.

Innehåll

Kursplanens syfte

.

Konkretisering av syfte

När vi arbetat färdigt med området skall du:

 • kunna mäta och jämföra olika längder.
 • förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.
 • känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer.
 • kunna beräkna omkretsen av månghörningar.
 • kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar.
 •  

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet alfa.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar och då är det viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och metoder att lösa uppgifterna.
Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par samt alla tillsammans.
Du gör praktiska övningar kopplade till målen tex med spel, mäta i klassrummet och ute. 
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar om du behöver träna mera eller om du skall fördjupa dina kunskaper.
Vi kommer att jobba utomhus med att lösa uppgifter som har med området att göra. 
Du skall hitta mått på dig själv. Vad på dig är 1 dm?

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.
Du skall visa vad du kan genom Kahoot!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri, åk 4

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Beräkningar
Kunna mäta och rita sträckor.
 • Ma  E 6
Enheter
Kunna uppskatta, mäta och jämföra längder.
 • Ma  E 6
Former
Känna till egenskaper och namnet på vanliga geometriska figurerl.
 • Ma  E 6
Kunna förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.
Konstruktion
Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
 • Ma  E 6
Enheter
Kunna växla mellan olika längdenheter.
 • Ma  E 6
Beräkningar
Kunna räkna ut omkretsen av månghörningar.
 • Ma  E 6
Kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar.
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: