Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISTORIA ÅK 8 - De stora upptäckternas tid

Skapad 2017-04-16 20:44 i Tiundaskolan Uppsala
Ett tema om historiska upptäcksresande och upptäckter
Grundskola F – 9 Historia
Följ med på de spännande resorna som förändrade vår världsbild för alltid och upptäck vilken betydelse och vilka konskvenser de har haft för vår tid.

Innehåll

Syfte och mål med arbetsområdet

Vi kommer inom arbetsområdet att titta på hur de stora upptäckternas tid och den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika påverkade samtidens syn på världen och människors levnadsvillkor i olika delar av världen.

* Vilka faktorer bidrog till världsupptäckterna?

* Vilka länder och personer hade extra stor betydelse för utvecklingen av nya sjövägar?

* Vad skedde i kulturmötena?

* Vilka konsekvenser fick dessa resor och upptäckter då och i nutid?

Så här arbetar vi för att nå målen

- Vi har en gemensam introduktion som utgår från några bilder, som alla ska kunna förklara efter genomfört arbetsområde.

- Vi utgår från lärobokens text "Handeln skapar rikedomar" som alla läser och bearbetar.

- I mindre grupper arbetar ni med utvecklade frågeställningar kring lärobokens text och gör enskilda anteckningar (en lektion på 80 minuter).

- Vi ser filmen: De stora upptäckarnas kartor (sli.se) 

- Vi utgår från lärobokens text "Indiankulturer" och ser filmen: Rasismens historia : Är indianer människor? <div><h1>Denna sida behöver javascript för att fungera</h1><p>Din webbläsare saknar stöd för javascript, eller också har det inaktiverats. SLI.SE fungerar inte utan javascript.</div>

- Vi har gemensam genomgång av arbetsområdet onsdag 26/4.
- Du får en enskild läxa (källövning och hypoteser) som ska lämnas in onsdagen 26/4.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- använda begrepp för att förklara ett historiskt sammanhang

- analysera (förändringarnas orsaker och konsekvenser)

- analysera (källövning och hypoteser)

Du visar dina kunskaper genom:
- aktivt deltagande i gruppdiskussioner, grupparbete och genomgång i helklass.

- inlämningsuppgift

- gruppens samlade kunskaper - inlämning av gruppuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi

Matriser

Hi
De stora upptäckternas tid

E
C
A
Kunskaper - orsak och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om hur det var att leva i Europa och Amerika under Medeltiden och om hur det gick till när europeerna "upptäckte" världen. Kunskap om viktiga gestalter under Medeltid och bland upptäckarna. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar (upptäckterna) och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har visat grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du har visat det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringarna (upptäckterna) och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har visat att du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du har visat det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringarna (upptäckterna) och människors levnadsvillkor och handlingar,
Du har visat att du har har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du har visat det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringarna (upptäckterna) och människors levnadsvillkor och handlingar,
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter... och i resonemang... kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du har visat att du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har visat att du kan använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du har visat att du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källanvändning
Inlämningsuppgift
Du har visat att du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du har visat att du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du har visat att du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: