Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser

Skapad 2017-04-17 09:25 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under några veckor framöver kommer du att få träna på att läsa och skriva olika slags berättelser. Syftet med undervisningen är att du ska bli mer medveten om hur en berättelse kan vara uppbyggd.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att du ska kunna skriva en berättelse med miljö- och personbeskrivningar samt med en fungerande handling.   

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

Du kommer att få läsa tyst varje morgon och besvara frågor som har med miljö- och personbeskrivningar att göra.

Du kommer att få redovisa de böcker som du läser och där kommer du att få öva på att beskriva handlingen.

Du kommer att få öva på att förändra redan färdiga miljö- och personbeskrivningar och diskutera vad som händer med personen eller miljön när orden byts ut.

Du kommer att få träna på vilka ord en kan använda för att beskriva en miljö eller en person och samla orden i en ordbank.

Du kommer att få bygga en karaktär med hjälp av ord.   

Du kommer att få öva på att skriva kortare och längre berättelser med handling. 

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Efter några veckor kommer du ges möjlighet att visa att du kan skriva en berättelse med miljö- och personbeskrivningar samt med fungerande handling. 

Efter några veckor kommer du att få möjlighet att visa att du kan beskriva hur du upplever en person eller en miljö i en bok genom att besvara olika frågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: