Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren åk 1

Skapad 2017-04-17 10:45 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vad händer med djuren och växterna i vår närmiljö under våren?

Innehåll

 

 • Hur ser det ut i naturen på våren? 
 • Varför ser det ut så?

 

Konkretisering av mål
Efter arbetsområdet ska du:
kunna något om årstidsväxlingar.
kunna något om vad som händer med växter och djur under våren.

 

Förankring i kursplanens syfte
Eleverna ska få kunskap om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djur och växter under våren.


Arbetssätt/Undervisning
Textläsning
Diskussioner
Fältstudier, undersökningar och observationer ute/inne.
Dokumentationer av undersökningar med text och bilder.
Film

 

Bedömning

Delta i undersökningar/fältstudier.
Delta i diskussioner.
Kunna förklara och berätta vad som händer i naturen på våren. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: