Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökasse med spraytryck

Skapad 2017-04-17 11:06 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Att sy en kasse att ha när du handlar sparar både pengar och miljö. En dekoration på kassen gör den mer personlig.
Grundsärskola 3 – 6 Slöjd
Att sy en kasse att ha när jag handlar sparar både pengar och miljö. En dekoration på kassen, gör den mer personlig.

Innehåll

Syfte/förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Kunskapsområde

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Slöjden i samhället

För att du skall utveckla dessa förmågor krävs att du förstår följande som vi går igenom på lektioner:

 • Hur används olika kassar?

Med hjälp av de kunskaper du får ska du:

 • Sy en kasse dekorerad med applikation.

För att nå målen måste du göra följande:

 • Vara delaktig i genomgångar och aktiv på lektionerna.
 • Komma med en egen idé om färg och motiv.
 • Våga prova på, göra fel och göra om - ompröva beslut.

Efter avslutat arbete kommer jag att bedöma hur väl din förmåga är att:

 • Hantera symaskinen
 • Följa olika former av instruktioner
 • Utvärdera ditt arbete på www.slojd.nu/slojda

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  1-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-6
 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet och någon miljöaspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
  Sl  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Sl  E 6
 • Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
  Sl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: