Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och bråk kapitel 4 Formula 5

Skapad 2017-04-17 12:22 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 5 Matematik
Vad är sannolikheten att det blir en sexa när du kastar en tärning? Hur stor är chansen att.......? Hur många möjligheter finns det?

Innehåll

Beskrivning

Mål

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
 • se samband mellan bråk - decimaltal - procent - sannolikhet
 • addera enkla bråk och sannolikheter
 • använda strategier vid problemlösning

Förmågor som ska tränas

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier eller metoder 
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Lgr 11 - kap 1 & 2

Tar ett personligt ansvar för egna studier och en god arbetsmiljö

Centralt ämnesinnehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvuräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här arbetar vi

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Där tränar du på olika matematiska strategier och att formulera lösningar muntligt och skriftligt. En arbetsmetod är EPA (enskilt, par, alla).

Du kommer att träna på  att bedöma rimligheten i olika uppgifter.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland i grupp för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk och laborativ matematik.

Du kommer att arbeta med tester, en diagnos och ett prov efter arbetsområdet.

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Jämställdhet och elevers ansvar och inflytande är delar som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Därför kan dessa delar i uppdraget inte hanteras för sig vid specifika tillfällen, utan bör ingå i det vardagliga arbetet.

Detta ska bedömas

 • kan använda och beräkna med begreppet utfall i matematiska situationer
 • kan använda och beräkna med begreppet sannolikhet i matematiska situationer
 • kan använda samband mellan bråk - decimaltal - procent - sannolikhet
 • kan addera enkla bråk
 • kan förkorta eller förlänga bråk till en gemensam nämnare
 • tar del av strategier vid problemlösning
 • du följer med och deltar i undervisningen
 • deltar i grupparbeten
 • deltar i diskussioner
 • tar del av diagnos, prov och tester
 • är aktiv och skapar en god arbetsmiljö under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
sannolikhet och bråk kapitel 4

Behöver träna mera....
Kan till en viss del (kan ibland)
Kan relativt väl och utvecklat (kan bra)
Kan väl och välutvecklat (kan bra och förklarar)
Utfall
Kan använda och beräkna med begreppet utfall (antal möjligheter)
Är osäker på hur man använder och beräknar med utfall
Kan ibland använda och beräkna med utfall
Använder och beräknar med utfall
Använder och beräknar med utfall och ger en förklaring
Sannolikhet
Kan använda och beräkna med begreppet sannolikhet (hur stor är delen av möjligheten att det sker)
Är osäker på hur man använder och beräknar med sannolikhet
Kan ibland använda och beräkna med sannolikhet
Använder och beräknar med sannolikhet
Använder, beräknar och förklarar sannolikhet
Addera enkla bråk
Kan addera enkla bråk
Är osäker på hur man adderar enkla bråk
Kan ibland addera enkla bråk
Kan beräkna och addera enkla bråk
Beräknar och adderar enkla bråk samt förklarar
Problemlösning
Kan använda olika strategier vid problemlösning
Är osäker på hur man kan använda olika strategier vid problemlösning
Kan ibland använda olika strategier vid problemlösning
Kan använda olika strategier vid problemlösning
Kan använda olika strategier vid problemlösning som är berättande och förklarande
Samband
Förstår sambanden mellan bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
Är osäker på sambanden mellan bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
Kan ibland förstå sambanden mellan bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
Förstår sambanden mellan bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
Förstår sambanden mellan bråk-decimaltal-procent-sannolikhet samt ger en förklaring
Gemensam nämnare
Förlänga eller förkorta bråk till en gemensam nämnare
Är osäker på hur man kan få en gemensam nämnare i två bråktal
Kan ibland beräkna en gemensam nämnare i två bråktal
Kan beräkna en gemensam nämnare i två bråktal
Kan beräkna en gemensam nämnare i två bråktal samt ger en förklaring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: