Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor och koordinater kapitel 6 Formula 5

Skapad 2017-04-17 13:41 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 5 Matematik
Vad är negativa tal? Vad är origo?

Innehåll

Beskrivning

Mål

 • använda kartor och skala
 • uppskatta temperaturer och använda negativa tal
 • använda linjediagram och koordinatsystem
 • använda strategier vid problemlösning

Förmågor som ska tränas

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier eller metoder 
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Lgr 11 - kap 1 & 2

Tar ett personligt ansvar för egna studier och en god arbetsmiljö

Centralt ämnesinnehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvuräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här arbetar vi

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Där tränar du på olika matematiska strategier och att formulera lösningar muntligt och skriftligt. En arbetsmetod är EPA (enskilt, par, alla).

Du kommer att träna på  att bedöma rimligheten i olika uppgifter.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland i grupp för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk och laborativ matematik.

Du kommer att arbeta med tester och en diagnos efter arbetsområdet.

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Jämställdhet och elevers ansvar och inflytande är delar som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Därför kan dessa delar i uppdraget inte hanteras för sig vid specifika tillfällen, utan bör ingå i det vardagliga arbetet.

Detta ska bedömas

 • kan använda och beräkna avstånd med kartor och skala
 • kan använda och beräkna med negativa tal
 • kan förklara samband mellan negativa tal och positiva tal
 • kan avläsa ett diagram
 • kan beräkna och avläsa ett koordinatsystem
 • tar del av strategier vid problemlösning
 • du följer med och deltar i undervisningen
 • deltar i grupparbeten
 • deltar i diskussioner
 • tar del av diagnos och tester
 • är aktiv och skapar en god arbetsmiljö under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
kartor och koordinater kapitel 6

Behöver träna mera....
Kan till en viss del (kan ibland)
Kan relativt väl och utvecklat (kan bra)
Kan väl och välutvecklat (kan bra och förklarar)
kartor och skala
Kan använda karta och beräkna med skala
Är osäker på hur man använder karta och beräknar med skala
Kan ibland använda karta och beräkna med skala
Använder karta och beräknar med skala
Använder karta och beräknar med skala samt ger en förklaring
temperatur och negativa tal
Kan avläsa och beräkna temperatur
Är osäker på hur man avläser och beräknar temperatur
Kan ibland avläsa och beräkna temperatur
Avläser och beräknar temperatur
Avläser och beräknar temperatur samt förklarar
Linjediagram
Kan avläsa ett linjediagram
Är osäker på hur man avläser ett linjediagram
Kan ibland avläsa ett linjediagram
Kan avläsa ett linjediagram
Kan avläsa ett linjediagram och ger en förklaring
Problemlösning
Kan arbeta med problemlösning
Är osäker på hur man arbetar med problemlösning
Kan ibland arbeta med problemlösning med någon lösning
Kan arbeta med problemlösning med en lösning
Kan arbeta med problemlösning med en lösning som är berättande och förklarande
Samband
Förstår sambanden mellan negativa tal och positiva tal
Är osäker på sambanden mellan negativa tal och positiva tal
Kan ibland förstå sambanden mellan negativa tal och positiva tal
Förstår sambanden mellan negativa tal och positiva tal
Förstår sambanden mellan negativa tal och positiva tal samt ger en förklaring
Koordinatsystem
Kan avläsa och använda koordinater
Är osäker på hur man kan avläsa och använda koordinater
Kan ibland avläsa och använda koordinater
Kan avläsa och använda koordinater
Kan avläsa och använda koordinater samt ger en förklaring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: