Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria SvA

Skapad 2017-04-17 17:08 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi gör en snabb tillbakablick i litteraturen. Därefter koncentrerar vi oss på "Hundra år av svenska mästare". Du kommer att få läsa, analysera och diskutera texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att formulera dig i tal och skrift
 • Din förmåga att analysera skönlitteratur
 • Din förmåga att urskilja språkliga strukturer
 • Din förmåga att söka information
 • Din förmåga att använda språkliga strategier

 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? 

 • Din förmåga att se kopplingar mellan upphovsman och verk
 • Din förmåga att resonera kring hur ett verk påverkats av det historiska och kulturella sammanhang den tillkommit i 

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt författarporträtt (valfri författare)
 • Valfri text av vald författare - skriftlig redogörelse där kopplingar mellan upphovsman och verk blir tydliga

 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och diskussioner
 • Textanalyser och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: