Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2017-04-17 18:38 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under denna period ska du träna din orienteringsförmåga.

Att orientera sig i okända miljöer från punkt A till punkt B kan ibland vara livsviktigt.

Förutsättning att aktiviteten i orienteringsmomentet och vistelsen i natur ger en god hälsa.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta och kompass i känd och okänd terräng.

Att lära dig lita på din egen förmåga att orientering i olika miljöer.

Att känna till allemansrätten kopplad till orientering samt visa hänsyn till djur och natur.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med

 • Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, skala, ekvidistans, passa kartan, kompass.

 • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.

 • Orienteringsbanor av varierande svårighet utefter årskurs.

 • Avslutas med ett orienteringstest.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi bedömer din förmåga att kunna beskriva och använda kartan samt orientera en bana i okänd terräng med varierad svårighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
  IDH  7-9
 • Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
  IDH  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  IDH  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
  IDH  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  E 9

Matriser

IDH
Orientering

Orientera sig
Jag kan med hjälp av andra bidra till att orientera i kända miljöer och kan medverka till att använda kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med viss säkerhet orientera i kända miljöer och kan använda kartor och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Jag kan med säkerhet orienterar i kända miljöer och kan använda kartor och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Kontrollpunkter
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs ledstänger (t.ex. stigar och ängskanter)
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs och bredvid ledstänger.
Jag kan orientera en bana och använda kompassen för att ta ut en kompasskurs mellan kontrollpunkterna.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Frågor till arbetsområdet

1. Hur fungerade det för dig? Motivera! 2. Vad skulle du förändra till nästa gång? 3. Är det något du tycker att Fredrik och Gerhard ska tänka på till nästa gång? 4. Vad tyckte du om orienteringstestet? Motivera!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: