Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moja omiljena igračka/ Min favorit leksak

Skapad 2017-04-17 18:57 i Enheten för flerspråkighet och integration Uddevalla
Vi har kommit igång bra med att läsa och skriva. Vi ska nu jobba vidare med att utveckla läsningen och skrivandet ännu mer så att du klarar av svårare böcker och att skriva längre och utförligare texter. Vi ska också träna att berätta, samtala och redovisa för varandra. Vi ska skapa en egen bok i appen My Story.
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi har kommit igång bra med att läsa och skriva. Vi ska nu jobba vidare med att utveckla läsningen och skrivandet ännu mer så att du klarar av svårare böcker och att skriva längre och utförligare texter. Vi ska också träna att berätta, samtala och redovisa för varandra. Vi ska skapa en egen bok i appen My Story. Det är också något som kan vara väldigt språkutvecklande och ger elever träning i berättelseteknik och muntlig framställan.

Innehåll

 1. Syfte/n för arbetsområde eller ämnet
  Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra och skapa en egen bok med appen My Story. Det är också något som kan vara väldigt språkutvecklande och ger elever träning i berättelseteknik och muntlig framställan.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider.

Uppgifter

 • Moja omiljena igračka/ Min favorit leksak

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: