Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a - kapitel 6

Skapad 2017-04-17 19:06 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Planering för Matematik 1a - kapitel 6.
Gymnasieskola 1 – 3 Matematik
Här kommer du att finna allt material som vi kommer att arbeta med under kapitel 6.

Innehåll

Linjära och exponentiella modeller

Veckoplanering vecka 14 - 18

Test kapitel 6: torsdag vecka 18

Ord och begrepp du ska kunna efter att ha arbetat med ovanstående innehåll:

 • Värdetabell
 • Graf
 • Origo
 • Linjär modell
 • Proportionell
 • Potensform
 • Bas
 • Exponent
 • Tiopotens
 • Grundpotensform
 • Prefix
 • Förändringsfaktor
 • Exponentiell modell 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Tolka en graf som beskriver ett linjärt förlopp
 • Ställa upp en värdetabell och rita en graf till en formel
 • Göra beräkningar utifrån en linjär modell
 • Göra beräkningar som bygger på proportionalitet
 • Omvandla mellan potensform och faktorform
 • Beräkna värdet på tal skrivna i potensform
 • Tolka och skriva stora och små tal i grundpotensform
 • Använda prefix
 • Tolka en graf som beskriver ett exponentiellt förlopp
 • Göra beräkningar utifrån en exponentiell modell

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  Mat  -
 • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
  Mat  -
 • Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
  Mat  -
 • Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.
  Mat  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: