Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion till teknik samt kommunikationsteknik, VT 2017

Skapad 2017-04-17 22:50 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Teknik
Introduktion till teknik samt kommunikationsteknik.

Innehåll

Innehåll

Vad är teknik? Hur skiljer det sig från naturvetenskap? Vad har det funnits för teknik genom historien? Hur kommunicerade man med varandra förr och hur gör man det i dag?

Bedömning

Det omdöme du får har två delar och är främst baserat på din insats på provet. Även sådant jag har sett på lektioner kan dock påverka omdömet, men bara till det bättre. De två delarna hänger ihop med två förmågor/aspekter/delar som finns i kunskapskraven, nämligen teknikutveckling/teknikhistoria samt tekniken i vardagen.

Matriser

Tk
Introduktion till teknik samt kommunikationsteknik

Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Kommunikationsteknik.
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Kommunikationsteknik.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: