Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-04-18 07:55 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi arbetar med geometri och hittar svar kring olika frågor med hjälp av egna erfarenheter, observationer, passande övningar i matteappar, filmer och matteboken kap.3.
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområde i geometri.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska kunna:
- mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer.                                                                           
- hantera en gradskiva och passare. 
- känna till de grundläggande egenskaperna för polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och tätblock
- kunna rita och känna till olika geometriska begrepp så som stråle, punkt och öppen polygon.

-  rita och mäta vinklar samt kunna figurerna trianglar och fyrhörningars vinkelsumma.

-  lösa problem som innehåller vinklar samt redovisa dina tankegångar.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att: 
-delta i gemensamma genomgångar
-öva problemlösningsstrategier med kamrater
-arbeta självständigt i boken                                       
-räkna tillsammans utvalda uppgifter

Vad som kommer att bedömas:

Dessa förmågor kommer att bedömas:              
-din förmåga att muntligt följa, förstå och delta i diskussioner (resonemangsförmåga) 
inom området geometri under pararbete och genomgångar.                                                                                                                                                                                                                                                                            
-dina skriftliga redovisningar som visar dina tankegångar (kommunikationsförmåga)

- din förmåga att tolka uppgifter och lösa dem med hjälp av dina kunskaper (problemlösningsförmåga och metod)
- hur väl du koner till olika geometriska begrepp.
                                           

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få:
-delta i matematiska diskussioner och samtal
-göra skriftliga beräkningar i matteboken och på arbetsblad
-mäta och göra olika beräkningar på geometriska figurer
-visa dina kunskaper på en diagnos och ett prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Resonemangs-förmåga
  • Ma
  • Ma
Nivån för godtagbara kunskaper ännu inte nådd.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Gradskiva
  • Ma
Nivån för godtagbara kunskaper ännu inte nådd.
Jag hanterar hjälpmedlet gradskiva på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan genomföra mätningar på både spetsiga och trubbiga vinklar.
Jag hanterar hjälpmedlet gradskiva på ett väl fungerande sätt. Jag kan genomföra mätningar på både spetsiga och trubbiga vinklar samt rita med utifrån givna mått.
Beräkningar /Metod
  • Ma
  • Ma  4-6
Nivån för godtagbara kunskaper ännu inte nådd.
Jag kan beräkna vinklar på triangel och fyrhörningar genom att jag kan dess vinkelsumma.
Jag kan beräkna vinklar på triangel och fyrhörningar genom att jag kan dess vinkelsumma. För att visa mina tankegångar använder jag ändamålsenliga och effektiva metoder i mina skriftliga redovisningar.
Geometriska begrepp
  • Ma  4-6
Nivån för E ännu inte nådd.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna för jag enkla resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna för jag välutvecklade resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Problemlösnings-förmåga
Nivån för E ännu inte nådd.
Jag tolkar och löser problem som innehåller vinklar, omkrets på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag tolkar och löser problem som innehåller vinklar, omkrets på ett väl fungerande sätt.
Kommunikations-förmåga
Nivån för E ännu inte nådd.
Jag redovisar mina lösningar på ett fungerande sätt.
Jag redovisar mina lösning på ett väl fungerande sätt och använder då matematikens uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: